Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem staat aan het hoofd van commissie landbouw

Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem staat aan het hoofd van commissie landbouw