Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


"De rust keert nu terug"

PROVINCIE WEERT ZWAAR VERKEER RICHTING KLEIGROEVE UIT LANDBOUWWEGEN
 

De Oekense en Ledegemse landbouwwegen blijven gevrijwaard van zwaar vervoer richting kleigroeve achter Steenbakkerij Dumoulein. NV Terra Cosa, die de putten opvult met aarde, stoot op een 'njet' van de provincieraad om de groeve te bereiken via de Rennevoordestraat. De buurt, die geruggensteund werd door de besturen van Roeselare en Ledegem, haalt opgelucht adem.

GEERT VAN GHELUWE EN CHARLOTTE DEGEZELLE

De rust keert terug op de Oekense en Ledegemse landelijke wegen. Daar denderden de voorbije maanden tot tientallen zware vrachtwagens per dag voorbij richting de kleigroeve langs de Rennevoordestraat. Die voeren voor NV Terra Cosa uit Oudenburg aarde aan om de putten te dempen. Vroeger gebeurde dit via de site van Steenbakkerij Dumoulein langs de Moorseelsesteenweg, maar door een groei van het bedrijf kan die doorgang niet langer benut worden. Daarom diende NV Terra Cosa een aanvraag in om de milieuvergunningsvoorwaarden te wijzigen en een toegang tot de groeve te mogen creëren langs de Rennevoordestraat.

In afwachting van een beslissing door de deputatie van de provincieraad maakten de vrachtwagens al gretig gebruik van de Ledegemse en Oekense landbouwwegen. Dit zorgde voor de bewoners van de Geuzesmisse-, Rennevoort-, Rennevoorde- en Penemolenstraat voor veel hinder. Ze lieten zich begin mei horen tijdens een infovergadering van beweging.net Rumbeke-Oekene. Maar de overlast door het zware verkeer is nu voorbij, want de provincie willigt de vraag tot wijzigen van de vergunningsvoorwaarden niet in en de toegang tot de groeve moet gebeuren via de steenbakkerij. De buurt is opgelucht. "Deze beslissing is echt een geruststelling", zegt Dieter Verhaeghe, die op de hoek van de Rennevoorde- en de Penemolenstraat woont. "Wij zijn hier komen wonen voor de rust en plots denderen er voortdurend vrachtwagens voorbij. Maar wat nog belangrijker is, is de veiligheid. Ik heb twee dochtertjes en mag er niet aan denken wat er kan gebeuren als zij op een onbewaakt moment de straat oplopen."
 

Steun besturen

Niet alleen de bewoners waren tegen de plannen van NV Terra Cosa gekant. Ook de besturen van Roeselare en Ledegem waren er helemaal niet voor te vinden. Zo riep Roeselaars schepen Nathalie Muylle (CD&V) de bewoners nog op om massaal bezwaar in te dienen tegen de milieuvergunningsaanvraag. Ook vanuit de gemeente Ledegem werd het dossier op de voet gevolgd. Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) en zijn schepencollege adviseerden de aanvraag voor de doortocht via de Rennevoortstraat en de Geuzesmissestraat negatief. "Gezien het hier om een Klasse 1 vergunning gaat, was ons advies als gemeente in het kader van het openbaar onderzoek noodzakelijk", schetst Dochy. "In de eerste plaats is de Rennevoortstraat helemaal niet geschikt voor een dergelijk intensief transport. De straat is te smal voor een systematische aan- en afvoer van een dergelijke grootte in de directe omgeving van een belangrijke bewonersgroep met een concentratie van woningen. Daarnaast laat ons verkeersreglement een dergelijk zwaar transport ook niet toe. Dat mag enkel op het Ledegemse grondgebied, als er daadwerkelijk een plaatselijke bediening gebeurt. Dat is hier niet zo, want ze wilden enkel onze straten gebruiken."

Nog tot eind deze maand kan er beroep aangetekend worden tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

bron: krant HLN regionaal 3/8/2016
foto: Joke Couvreur

"De rust keert nu terug"