Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


ABS plant 'gezond-verstand-boom' in tuin Bart Dochy

Het voorbije weekend was het Algemeen Boerensyndicaat in West-Vlaanderen op de been om bij politici die zetelen in het Vlaams Parlement aandacht te vragen voor de problematiek van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur.
"In hun tuintjes hebben we een gezond-verstand-boom geplant. Naar het voorbeeld van de boom die zal groeien, hopen we dat de geesten zullen rijpen als het over de natuurdoelstellingen gaat", zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. De misnoegde boeren schreven ook een pamflet om iedereen duidelijk te maken welk leed hen overkomt.

Vorig jaar kregen alle veehouders in Vlaanderen een brief van de overheid waarin hen meegedeeld werd welk aandeel de ammoniakemissie uit hun stallen heeft in de kritische depositiewaarde van een nabijgelegen habitatgebied dat door Europa beschermd wordt. Bedrijfsleiders werden geïnformeerd met behulp van een kleurcode: rood, oranje of groen. Rood wil zeggen dat de stikstofneerslag van het bedrijf problematisch hoog is voor het natuurgebied. Hervergunning van de bestaande activiteiten lijkt daarom uitgesloten.

Welke onzekerheid die brief met zich meebrengt, beschrijft het Algemeen Boerensyndicaat in een pamflet: "Stel je eens een brief van de Vlaamse overheid voor waarop staat dat je binnen enkele jaren niets meer mag doen in je huis of dat je gezin moet verkleinen met minimaal 30 procent. Dat kan zowel binnen 3 jaar of misschien, als je bij de gelukkigen bent, binnen 15 jaar zijn. Ongeacht of je een bouwvergunning hebt, dat het huis nieuw of oud is en dat het afbetaald is bij de bank of niet. De overheid zegt dat ze het wel wil kopen maar er is eigenlijk geen geld voor! Je raakt daarbij ook je job kwijt en je kan niet gaan stempelen omdat je beroepsactiviteit tot op dat moment een zelfstandige activiteit is."

"Heel wat jonge boeren hebben de afgelopen jaren tal van inspanningen gedaan om in moeilijke omstandigheden hun bedrijven milieuvriendelijker te maken of uit te breiden. En nu krijgen ze dit op hun bord. Voor deze mensen gaat het om hun levenswerk dat ze zouden moeten afgeven. Daar kunnen we ons als Algemeen Boerensyndicaat niet zomaar bij neerleggen", zegt Eric Boussery, voorzitter van de West-Vlaamse afdeling, in Het Laatste Nieuws.

Het voorbije weekend hebben West-Vlaamse ABS-leden Vlaamse volksvertegenwoordigers uit de eigen provincie bezocht om hun vraag voor een herziening van het beleid kracht bij te zetten. Ze hadden niet alleen het pamflet op zak, maar ook een boom bij zich. Die boom werd naar analogie met de ABS-baseline 'Met verstand van boeren' de gezond-verstand-boom gedoopt. Uitleg bij de actie krijgen we van Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat en zelf een West-Vlaams landbouwer: "We hebben - letterlijk en figuurlijk - een boompje opgezet over de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur. Bij de parlementsleden waarmee we spraken, merkten we een grote bereidheid om mee na te danken over oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn."

Het huidige beleid kan de overheid volgens Vandamme niet doorzetten in afwezigheid van financiële garanties voor de getroffen boeren. Aangezien de goede staat van instandhouding pas in 2050 bereikt moet worden, vraagt Vandamme om rekening te houden met het natuurlijk afvloeien van landbouwbedrijven als gevolg van de vergrijzing van de landbouwpopulatie. Naar Nederlands voorbeeld zou de overheid erover kunnen waken dat de totale stikstofdepositie van landbouw in natuurgebied daalt, zonder de exploitatiemogelijkheden van individuele veebedrijven in de buurt van beschermingszones per se zwaar te moeten beknotten.

De boeren vroegen onder meer om steun bij Bart Dochy en Jan Durnez (CD&V), Francesco Vanderjeugd en Emmily Talpe (Open Vld), Wilfried Vandaele (N-VA), John Crombez (sp.a) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Op zijn website toont Vanderjeugd, behalve Vlaams parlementslid ook burgemeester van Staden, veel begrip voor de actie. "Boeren zijn maar één actor in het verhaal want 57 procent van de stikstofneerslag komt van buiten Vlaanderen. Ook industrie, verkeer en huishoudens moeten hun steentje bijdragen", aldus Vanderjeugd. Steunbetuigingen komen er ook van Bart Dochy, burgemeester van Ledegem en CD&V-parlementslid, die het op Twitter heeft over "een bijkomende injectie van gezond verstand die kan bijdragen tot een duurzame oplossing" en van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) die over "de terechte zorgen van landbouwers" tweet.

Bron: eigen verslaggeving / Het Laatste Nieuws

Beeld: ABS

ABS plant 'gezond-verstand-boom' in tuin Bart Dochy