Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


ABS voert actie met 200 tractoren in Brussel voor meer steun aan varkenshouders

ABS voert actie met 200 tractoren in Brussel voor meer steun aan varkenshouders
Met tweehonderd tractoren is ABS woensdag naar Brussel afgezakt om onmiddellijke liquiditeitssteun te vragen voor de varkenssector in crisis en om een warme sanering te bepleiten als structurele oplossing. De actie verliep rustig en de verkeershinder bleef beperkt.
.
ABS-voorzitter Hendrik Vandamme had droge worsten meegebracht voor de leden van de Commissie Landbouw in het Vlaams Parlement. “Meer dan brood en droge worst komt er niet meer op tafel bij veel varkenshouders, zo zwaar weegt de economische crisis in de sector. De gezinnen van honderden varkenshouders in Vlaanderen staan voor een donkere kerst. Wij hopen dat het jullie vooral wél worst zal wezen”, zei Vandamme. Nonkel Tony zorgde voor de muzikale omkadering en bracht ‘Den boer’ te berde, zijn pakkende ode aan de boerenstiel.
ABS organiseerde de manifestatie maar opvallend genoeg waren er ook veel tractoren met stickers of vlaggen van de Groene Kring aanwezig bij de colonne die geparkeerd stond in de Regentstraat. Ook ‘Parels voor de zwijnen’, een groep die gelieerd wordt aan de West-Vlaamse Boerenbondafdeling, deelde rouwbrieven uit aan de aanwezige parlementsleden en journalisten.
 
De commissieleden bleven lange tijd aanwezig en gingen in gesprek met een aantal van de boeren. Commissievoorzitter Bart Dochy (CD&V) zei de problemen van de boeren te erkennen, en wil bekijken wat er nog meer gedaan kan worden. Dat de varkenssector gevoelig is voor prijsschommelingen is bekend, maar de laatste maanden lijken ze in een perfecte storm terechtgekomen met aanhoudend hoge voederprijzen en weggevallen afzet door de Afrikaanse varkenspest.
Zeugenhoudster Heidi Sagaert vroeg de microfoon om te getuigen: “De biggen die we verkopen leveren ons 4.000 euro op, maar de afrekening van de voederfabrikant is 8.000 euro. Dat herhaalt zich om de drie weken. Wie zijn leningen bij de bank heeft afbetaald, houdt er mee op. Maar wie nog moet aflossen, kan niet anders dan blijven voortdoen of alles kwijtraken. Dat doet pijn hoor, twintig jaar of langer aan een bedrijf bouwen en dan alles kwijtraken. Dat is de realiteit vandaag voor de varkenshouders.”
 
Meer liquiditeitssteun
Het steunpakket van de Vlaamse regering is vandaag goed voor 16 miljoen euro, maar het merendeel van het bedrag is naar promotie- en labelcampagnes gegaan en het betalen van de Rendac-facturen. De directe steun voor de varkenshouders is beperkt tot 5,75 miljoen euro, die naar 200 jonge boeren gaat en 800 boeren die duurzaamheidsinvesteringen hebben gemaakt.
“De rechtstreekse steun is er vandaag voor amper een derde van de varkenshouders en varieert van 2.500 euro tot 7.500 euro voor jonge landbouwers. Voor dat bedrag koopt je nog geen halve week voeder”, zei Vandamme. Voor de ABS-voorzitter moet de Vlaamse regering met minstens 100 miljoen euro over de brug komen: "In Wallonië hebben boeren per zeug een financiële injectie van 526 euro gekregen. In Nederland is er een tegemoetkoming in de vaste lasten die tot 225.000 per bedrijf kan bedragen. Zo'n ondersteuning vragen wij ook."
 
PAS aanwezig in alle discussies
Naast deze onmiddellijke ondersteuning pleit ABS ook voor een warme sanering op middellange termijn. Bij de partijen van de Vlaamse regering groeit het besef dat het stikstofdossier mogelijk een opportuniteit biedt om zowel de omgevingsdruk te verlagen als de prijs voor de varkenshouder structureel hoger te maken. ABS vraagt dat er nutriëntenemissierechten (NER’s) worden opgekocht bij stoppers en uit de markt genomen. Een reconversiepremie voor stoppende bedrijven moet er minstens voor zorgen dat oude stallen kunnen afgebroken worden.
De discussie over de NER’s is technisch en ligt gevoelig. De door de Mestbank toegekende nutriëntenemissierechten bepalen hoeveel dieren de landbouwers maximaal mogen houden. Vandaag zijn ongeveer 21 procent van die NER’s ‘slapend’ of onbenut. De discussie rond de tafel spits zich volgens ingewijden toe op de vraag hoeveel van de NER’s moeten verdwijnen, via welk systeem dat kan gebeuren en hoeveel er effectief vergoed zullen moeten worden. Bij N-VA wil men eerst naar de oranje PAS-bedrijven kijken, terwijl het voor CD&V vooral op vrijwillige basis moet. Over de afschaffing van de NER’s mits mestverwerking zouden de oude kartelpartners samen tegenover Open Vld staan.
.
Vrijdag laatste ministerraad
Rond 12 uur zakten de boeren ook nog af naar het kabinet van landbouwminister Hilde Crevits. Het West-Vlaamse CD&V kopstuk zei zeer goed te beseffen hoe zwaar de sector het heeft: “De oorzaken lijken me zeer duidelijk: de afzet is niet goed, de grondstofprijzen zijn te hoog, karkassen die naar het buitenland gaan,... Ik hoor jullie luide roep. Ik ga zien wat er nodig is en weet dat we maatregelen op lange termijn zullen nemen. Er moet ook structureel gewerkt worden. Er moet meer respect zijn van de consument en van de retail. Je moet dat respect ook opeisen. Het is niet alleen een kwestie van geld, maar ook een van respect.”
Vrijdag is het de laatste ministerraad voor het kerstreces. Als de Vlaamse regering nog met steun over de brug wil komen, zal het dan moeten gebeuren.
 
bron: integraal VILT.be alsook foto

ABS voert actie met 200 tractoren in Brussel voor meer steun aan varkenshouders