Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Boer mag Brexit niet betalen

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere en Vlaams parlementslid Bart Dochy roepen op om de discussie in de komende landbouwraad rekening te houden met de gevolgen van het Brexit-debacle voor de landbouw- en voedingssectoren. “Het VK is een van de belangrijkste afnemers van onze Vlaamse landbouwproducten. Door een crash van het Britse pond worden onze producten nu misschien wel 10% duurder,” vreest Tom Vandenkendelaere. “Na het Russische handelsembargo, mag de landbouwer niet opnieuw de rekening betalen voor een politieke beslissing,” stelt Vlaams parlementslid Bart Dochy.
 
Op 27 en 28 juni komen de 28 landbouwministers samen om opnieuw de landbouwcrisis te bespreken. In maart werd er reeds beslist om de markten te proberen stabiliseren met de toelating van vrijwillige beperking van melkproductie en een tijdelijke toelating om de lidstaten staatssteun te laten betalen. Deze beslissingen bereiken niet het gewenste effect volgens Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere en Vlaams parlementslid Bart Dochy. Een Brexit daarbovenop kon de landbouw- en voedingsindustrie echt wel missen.
 
“Sinds de landbouwcrisis is de melk per liter 32,7% gedaald, een varkenskarkas brengt nu gemiddeld 23% minder op,” haalt Vlaams parlementslid Bart Dochy aan. “Dat er sancties moesten komen tegen de agressieve politiek van Rusland was normaal, maar dat de landbouwer hier moet voor opdraaien kan niet. We vragen aan landbouwcommissaris Hogan een Europese aanpak van de crisis. een optelsom van nationale aanpakken zorgt voor protectionisme. Dit is voor een exportregio als Vlaanderen schadelijk.”
 
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie, waarbij lidstaten slechts in samenspraak het beleid kunnen uitstippelen. Het GLB-budget voor 2014-2020 is goed voor circa 38% van de totale EU-begroting. Het totaalbedrag aan GLB-uitgaven voor die periode van 7 jaar is € 408,31 miljard. Elke EU?burger betaalt gemiddeld 30 cent per dag voor het GLB.