Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Boeren vragen productiebeperking melk

De melkveehouders werken dus met verlies. In West-Vlaanderen zijn er ruim 1700 melkveehouders en dat is een derde van heel Vlaanderen. Ze zorgen nu voor een jaarlijkse melkplas van 700 miljoen liter. Veel melkveehouders zitten financieel op het tandvlees.

Vlaams parlementslid Bart Dochy van Ledegem vraagt volgende week aan minister van landbouw Joke Schauvliege om crisismaatregelen. “Het is niet de bedoeling om het quotum weer in te voeren. Ik denk dat er geen draagvlak voor is. Maar er is een systeem voor tijdelijke productiebeperking met een betaling van Europa waardoor de markt zich kan herstellen.” (WTV)       http://www.focus-wtv.be/nieuws/boeren-vragen-productiebeperking-melk