Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Commissietussenkomst bij een vraag over de verdeling van het gemeentefonds