Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Corona: vraag om afbouw nertsenkwekerijen te versnellen

In Denemarken zijn onlangs massaal nertsen geruimd nadat bleek dat de dieren een mutatie van het coronavirus hebben verspreid. Ook in Nederland zijn coronabesmettingen bij nertsen vastgesteld. In Nederland besliste men daarop alle activiteiten van nertsenkwekerijen versneld te stoppen in het voorjaar van 2021.

Hoe zit het in Vlaanderen? Parlementsleden Bart Dochy (CD&V), Meyrem Almaci (Groen) en Sofie Joosen (N-VA) hebben de kwestie woensdag voorgelegd aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die antwoordde dat de aanpak van de COVID 19-crisis in de pelsdierhouderijen geen Vlaamse maar een federale bevoegdheid is. Volgens Weyts voert het Federaal Voedselagentschap (FAVV) geregeld controles uit en zijn er tot nog toe "geen sporen van coronabesmettingen bij dieren in Vlaanderen".

De N-VA-minister gaat de nertsenkwekerijen in Vlaanderen wel opnieuw herinneren aan de Vlaamse compensatieregeling. Vlaanderen wil de resterende kwekerijen tegen uiterlijk 1 december 2023 sluiten. Om kwekerijen aan te moedigen sneller te stoppen is een compensatieregeling voorzien waarbij men 10 procent verliest per jaar dat men wacht om te stoppen.

Geen federale compensatieregeling

Volgens Weyts heeft de helft van de 17 kwekerijen al aangegeven te stoppen. De resterende bedrijven treden volgens Weyts ook voor een stuk in de "onzekerheid". Want bij een verplichte ruiming (bv. bij een corona-uitbraak) is er geen federale compensatieregeling voorzien. "Men kan dus kiezen voor de genereuze compensatie in Vlaanderen of men kan kiezen voor onzekerheid", aldus Weyts.

Toch vinden coalitiepartner CD&V en oppositiepartij Groen dat Weyts gezien de coronarisico's beter kiest voor een versnelde stopzetting, zoals in Nederland. "Maak een pact met de sector en de federale overheid en ga voor een versnelde stopzetting", aldus CD&V-parlementslid Dochy. Ook Groen-parlementslid Almaci dringt aan op dat scenario, niet alleen omwille van de volksgezondheid, maar ook omwille van het dierenwelzijn. "We mogen die risico's nu niet lopen", aldus Almaci.

bron integraal@WTV

Corona: vraag om afbouw nertsenkwekerijen te versnellen