Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Crevits wil nauwer samenwerken met uitgeverijen over beeldvorming van de landbouw

Crevits wil nauwer samenwerken met uitgeverijen over beeldvorming van de landbouw
 
Het is belangrijk dat onze jongeren op een eenvoudige, correcte en genuanceerde manier informatie krijgen over onze Vlaamse land- en tuinbouw. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag over agribashing van Bart Dochy (CD&V).
Dochy hekelt de soms polariserende beeldvorming van onze landbouwers en verwijst daarvoor naar foutieve en tendentieuze bewoordingen in een schoolboek.  Uit onderzoek van ILVO is al gebleken dat het imago van de land- en tuinbouwsector een grote stressfactor is die een impact heeft op het welbevinden van de Vlaamse boeren en boerinnen.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft begin dit jaar al de hand uitgestoken naar alle uitgevers van schoolboeken voor het secundair onderwijs. Hierbij wordt aangeboden om samen correcte en objectieve informatie rond land- en tuinbouw, zeevisserij, voeding en aanverwante thema’s op te maken. Met één uitgeverij wordt intussen al nauwer samengewerkt. Minister Crevits wil ook contacten houden met andere uitgeverijen.
 
“Daarnaast lopen tal van initiatieven”, zegt minister Crevits, “VLAM biedt het online educatief pakket aan ‘wat komt er op je bord’ en er zijn workshops in het horeca-onderwijs voor toekomstige chefs. Via het project Oog voor Lekkers, dat melk groenten en fruit op school aanbiedt, wordt bij elke hap of slok ook informatie over het landbouwleven meegeven. Maar ook buiten de schoolbanken worden kinderen in contact gebracht met de landbouwrealiteit via boerderij- en plattelandsklassen.”
 Aanvullend zijn er initiatieven zoals bezoekboerderijen waarin de Vlaamse provincies een belangrijke initiatiefnemer zijn. Minister Crevits roept scholen dan ook op een of meerdere van deze initiatieven in hun werking te integreren. Ondertussen werkt de minister samen met heel wat organisaties aan een nieuw actieplan welbevinden in de landbouw. Dat wordt begin volgend jaar voorgesteld.

bron: integraal artikel VILT

Crevits wil nauwer samenwerken met uitgeverijen over beeldvorming van de landbouw