Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


De impact van elektromagnetische straling op onze gezondheid in het kader van Ventilus

De impact van elektromagnetische straling op onze gezondheid in het kader van Ventilus

Nadat op onze vraag een intendant werd aangesteld om het Ventilus project in de juiste richting te duwen is het heel belangrijk om de onduidelijkheden rond de gezondheidsaspecten van een zware lijn in wisselspanning op te klaren. Het zorgt voor een grote bezorgdheid want het betreft onze gezondheid. Een duidelijk kader rond elektromagnetische straling in afwachting van een juiste keuze over het tracé dwingt zich op aldus Bart Dochy (CD&V)

In afwachting van een beslissing hoe het Ventilus project in de praktijk zal worden uitgewerkt, onderzoekt men de diverse alternatieve mogelijkheden. In dit proces worden de lokale besturen en burgerplatformen betrokken en kijken we uit naar de feedback van de intendant welke technologische oplossing voor deze verbinding voorgesteld zal worden.

Bart Dochy stelde over de elektromagnetische straling enkele vragen aan bevoegde minister Zuhal Demir. Daar werd bevestigd dat de minister werk maakt van een beleidskader voor de magnetische velden van hoogspanningslijnen en kabels, we verwachten tegen eind oktober een eerste voorstel. Men onderzoekt hoe een acute norm voor piekblootstelling toegepast kan worden op basis van een gezondheidskundige advieswaarde van diverse experten, de voorgestelde waarden zijn 100 μT (volgens Europa) en 200 microtesla (μT) volgens de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Daarnaast wordt nagezocht welke aanbeveling meegenomen kan worden om langdurige blootstelling van meer dan 0,4 μT zoveel mogelijk te vermijden en vast te leggen in dit kader. Dit wordt eveneens aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Bijkomend is er een onderzoeksopdracht lopende die technologische ontwikkeling noodzakelijk maakt om een permanente monitoring en opvolging te garanderen. Deze zal gekoppeld worden aan handhavingsmaatregelen bij overschrijdingen.

De Minister bevestigd dat er statische verbanden zijn tussen het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en het meer voorkomen van kinderleukemie indien men gedurende meer dan 1 jaar dagelijks gemiddeld aan meer dan 0,4μT wordt blootgesteld, dit veroorzaakt door de stroom die nodig is om het vermogen (bv. 6GW) bij de spanning over te brengen (bv. 380kv). Het betekent echter niet dat het aangetoond is dat de magnetische velden de oorzaak zijn van het meer voorkomen van leukemie.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy is tevreden dat naast het aanstellen van een intendant ook werk wordt gemaakt van een duidelijk beleidskader voor de magnetische velden. Hij hoopt dat er naast dit beleidskader ook snel een permanente monitoring en opvolging gegarandeerd kan worden zodat de onzekerheden rond de gezondheidseffecten tot een minimum beperkt worden.

De impact van elektromagnetische straling op onze gezondheid in het kader van Ventilus