Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Dierenwelzijn is geen alleenrecht van GAIA

“Bart Dochy (CD&V) roept de belangengroepen op om hun wensen voor de opmaak van een nieuwe Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn over te maken aan minister Ben Weyts”

In de beleidsbrief dierenwelzijn voor de periode 2019 tot 2024 staat als eerste operationele doelstelling vermeld dat een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn uitgewerkt zal worden. Hiermee wenst Vlaanderen de Europese Unie te inspireren met een doortastend dierenvriendelijk beleid. Deze codex moet een duidelijk en volledig wetgevend kader bieden voor diervriendelijk beleid, daarnaast zou dit het beleid meer samenhang en helderheid kunnen geven.

In deze eerste doelstelling wordt er verwezen naar de dierenwelzijnswet die dateert uit 1986 en door de jaren heen met vele wijzigingen en aanpassingen het samenhangende kader verloor. Deze Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn moet terug een samenhangend en sluitende regelgeving voor alle segmenten van het dierenwelzijnsbeleid mogelijk maken.

We zijn ondertussen bijna 2 jaar ver en we kijken dan ook uit naar de evolutie van dit eerste speerpunt in deze beleidsnota. Bart Dochy (CD&V) ijvert bij de minister voor de betrokkenheid van alle stakeholders zoals de dierentransporteurs, de landbouworganisaties, de dierenwelzijnsorganisaties en uiteraard de Vlaamse raad voor Dierenwelzijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat enkel GAIA betrokken is.

De minister Ben Weyts antwoordt zich te baseren op de input van de dienst dierenwelzijn en hun contacten. Men kijkt ook voornamelijk naar diverse wetgevingen van landen die hoog aangeschreven zijn zoals Zweden en Denemarken. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn heeft aangewezen dat de minister zal worden betrokken, dierenrechtenorganisatie GAIA heeft reeds voorstellen bezorgd. De minister zal ook in overleg gaan met het algemeen boerensyndicaat en de boerenbond. Het staat de belangengroepen vrij om hun wensen over te maken.

Hij hoopt te kunnen starten met de uitwerking in het voorjaar van 2021.

Het is een goede zaak dat er aan een nieuwe Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn zal worden opgemaakt. Het lijkt ons logisch dat alle stakeholders hierin betrokken worden en dat de minister of Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn deze partners betrekt. Het is dan ook jammer dat de belangengroepen zelf hun wensen over moeten maken. We roepen dan ook alle stakeholders zoals dierentransporteurs, landbouworganisaties en dierenwelzijnsorganisatie op om dit dan ook zo snel mogelijk te doen aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V).

Verslag: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1433020/verslag/1435640

Dierenwelzijn is geen alleenrecht van GAIA