Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Droogte 2019 erkend als ramp?

Vandaag stelde collega Coenegrachts in de commissie landbouw de terechte vraag of de droogte van 2019 erkend kan worden als landbouwramp. De nieuwe regeling met weersverzekering treedt namelijk pas in voege vanaf 2020. De procedure tot eventuele erkenning blijft zoals ze vroeger bestond van kracht. Dit betekent dat het KMI eerst een advies moet geven over de uitzonderlijkheid van de weersomstandigheid én over het gebied waar de weersomstandigheid eventueel uitzonderlijk was. Tevens moet geïnventariseerd worden of de schade groot genoeg is om als landbouwramp te kunnen erkend worden.
Het KMI heeft ondertussen een advies gegeven over het aspect zonnebrand. Deze zonnebrand wordt als uitzonderlijk beschouwd. Uit de praktijk weten we dat vooral fruit te lijden heeft gehad onder deze zonnebrand, maar ook andere gewassen werden getroffen, zoals vb maïs, bonen en courgettes. Belangrijk is echter de beoordeling van het KMI over het aspect droogte. Op mijn uitdrukkelijke vraag zal minister Crevits deze verduidelijking vragen aan het KMI en met de administratie afspreken om de beste procedure toe te passen. Dit betekent vermoedelijk dat best de uitspraak van het KMI over het asepect droogte wordt afgewacht. De schade in 2019 is anders dan in 2018. De droogte is iets later gestart, maar de schade is afhankelijk van de plaats soms nog groter dan in 2018. We wachten alvast het KMI advies af en volgen de verdere procedure op.