Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Een goed akkoord met duidelijke West-Vlaamse accenten

CD&V-parlementsleden tevreden over bereikt akkoord


De West-Vlaamse parlementairen zijn tevreden met het regeerakkoord en wensen de onderhandelaars, en in het bijzonder Hilde Crevits, uitdrukkelijk te bedanken. Het is duidelijk dat er ook een bijzondere West-Vlaamse touch in het akkoord zit.
 

Martine Fournier, die de voorbije jaren actief was in de commissie Mobiliteit, ziet heel wat programmapunten van CD&V opgenomen in de tekst: “De genomen engagementen worden uitgevoerd, zoals de ring rond Diksmuide en Kortrijk, de zeesluis in Zeebrugge, de N8 Ieper-Veurne, opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk, de spitsstrook tussen Roeselare en Brugge... Daarnaast zullen er heel wat bijkomende kilometers fietspaden gerealiseerd worden. En tot slot komt er voor het landelijke gebied ook een betere uitbouw van het openbaar vervoer.”
 

Kurt Vanryckeghem, kersvers parlementslid en al jaren actief betrokken bij de bloei en de uitdagingen van onze economisch sterke regio: “In onze regio kampen we al geruime tijd met een tekort aan arbeidskrachten. De nieuwe regering zal versneld werk maken van een kordaat activeringsbeleid. Ze zal dit doen door o.a. een intensieve samenwerking tussen de VDAB en de gemeenten, een bijkomende jobbonus voor de laagste lonen en door ondernemers te helpen in hun zoektocht naar talent.”
 

In de zoektocht naar dit talent ziet Loes Vandromme volgende punten voor de toekomst van het onderwijs: “Het duaal leren, dat de link legt tussen werkvloer en leerplek, wordt uitgebreid naar het volwassenen en hoger onderwijs. We versterken daarnaast het aanbod in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen om master-na-master en postgraduaten in te richten die aansluiten op de technologische speerpunten van onze regio. Ook het universitaire aanbod wordt uitgebreid door de economische opleidingen te vervolledigen. En juist omdat onze jongeren de toekomst zijn, investeren we ten volle in nabije buurtscholen met extra handen in de klas. ”
 


Bart Dochy, Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem: “West-Vlaanderen heeft veel open ruimte, ruimte die we evenwichtig moeten bewaken. Er moet voldoende plaats zijn om te wonen en werken, maar ook voldoende open ruimte. Gemeenten met veel open ruimte zullen daar ook extra middelen voor krijgen. Concreet betekent dit voor de West-Vlaamse gemeenten 7 miljoen extra inkomsten in 2020 en dit bedrag stijgt tot 23 miljoen in 2024. Voor onze West-Vlaamse identiteit is het daarnaast van groot belang dat de provincies kunnen blijven bestaan. Ze zijn de motor van heel wat projecten en ondersteunde factor in de gebieds- en regiowerking. Kiezen om samen te werken moet vooral een keuze van het lokale bestuur blijven en daarom zijn we ook blij dat er geen verplichte fusies komen. En tot slot, erkent de nieuwe regering het belang van land- en tuinbouw en ze zal er actief aan werken om onze toppositie op vlak van kwaliteit en voedselveiligheid te versterken.”