Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Erkenning droogte van 2020 als ramp

 
De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.
 
De Vlaamse Regering erkende vandaag de ernstige droogte als ramp die 261 Vlaamse steden en gemeenten tussen 15 maart en 15 september 2020 trof. Zo’n erkenning kan enkel na advies van het KMI op basis van wetenschappelijke erkenningscriteria. Dat advies werd verkregen op 2 april 2021: de vereiste terugkeerperiode van 30 jaar werd overschreden.
 
De ernstige droogte werd als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Na publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad kunnen getroffen boeren gedurende 3 maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking. Wie meer dan 50% van het teeltareaal verzekerd heeft, kan maximaal 80% vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Wie minder dan 50% van het teeltareaal verzekerd heeft, is het vergoedingspercentage 40%. De vergoeding voor de totale schade is moeilijk in te schatten aangezien de aanvragen nog moeten gebeuren. Op basis van gegevens over de verzekerd boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.  
 
De goedkeuring door de Vlaamse Regering kwam er op initiatief van Vlaams Minister-President Jambon en Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Beiden zijn namelijk sterk betrokken bij de impact van de droogte op de Vlaamse economie in het algemeen, en landbouw in het bijzonder.
 
Vlaams Minister-President Jan Jambon: "Ik ben blij dat we de geleden schade als gevolg van de extreme droogte op een correcte manier kunnen vergoeden. Als overheid is het onze plicht onze burgers tegen dit soort van calamiteiten te beschermen."
 
 
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat deze stap genomen is. Nu is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen en kan het Vlaams Rampenfonds zijn werk doen. Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit.” 
 
De voorwaarden voor tegemoetkoming vindt u op:
https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten#aplpcg-0.
 
 
 

Erkenning droogte van 2020 als ramp