Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Gebruik van vis met het Valduvis-label in personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) brak in de commissie binnenland een lans voor het gebruik van vis met het Valduvis-label in personeelsrestaurants van de Vlaams overheid. Dat is een label dat recent werd voorgesteld en dat de duurzaamheid in de visserij ondersteunt en bewerkstelligt. De visserijsector is een belangrijke sector in Vlaanderen. Er zijn nog 65 vaartuigen, met 400 bemanningsleden, die in 2017 ongeveer 22.000 ton vangsten aan land bracht.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ontwikkelde samen met de sector een duurzaamheidslabel. Het gaat over duurzaamheid in al haar facetten, zoals ecologisch, wanneer het gaat over de manier van vissen en het brandstofverbruik, sociaal, wanneer het gaat over de verloning van de werknemers, maar ook het dierenwelzijn, en economisch, wanneer het gaat over de financiële stabiliteit en rentabiliteit van de rederijen.

Er zijn elf indicatoren vastgesteld om de duurzaamheid te meten op een objectieve wijze. Reders die daarin meestappen, engageren zich om vooruitgang te boeken in het kader van de resultaten voor die indicatoren. De Vlaamse overheid engageert zich om op de visveilingen het Valduvis-label aan te brengen wanneer vis wordt geveild, zodat kopers weten of de vis voldoet aan de duurzaamheidslabels die daarvoor zijn gemaakt.

De provincie – dan gaat het natuurlijk over West-Vlaanderen – heeft zich ook geëngageerd om voor haar eigen personeelsrestaurants enkel nog vis aan te kopen die dit Valduvis-label draagt, dit ter ondersteuning van de reders die daarvoor inspanningen leveren.

Minister Homans kon zich deels vinden in de oproep van Bart Dochy maar stelde dat het niet eenvoudig door de verwachtingen vanuit een grootkeuken. Heel veel mensen komen daar eten. Er mogen bijvoorbeeld geen graten in zitten, er moet een hoog volume ter beschikking kunnen worden gesteld, er moet 100 procent garantie zijn op levering, en ook budgetcontrole is belangrijk. De lokale vissoorten lenen zich hier niet altijd toe. Ze is wel bereid in te zetten op samenwerking met de leverancier, periodiek verse vis op het menu te zetten onder ‘vangst van de dag’. Haar administratie zal er zeker naar streven om de Valduvis-erkenning voorop te stellen en hierover te communiceren, maar het is niet mogelijk om continu vis met deze erkenning aan te bieden in de restaurants. De minister is in elk geval bereid uit te zoeken in welke mate ze daarin kunnen meegaan en dat zal ze ook doen. De administratie heeft gezegd dat ze dat een goed idee vindt.

Bart Dochy (CD&V) toonde zich tevreden dat de minister hier deels wil op ingaan en stelde dat dit geapprecieerd zal worden door onze Vlaams reders, die het toch ook niet altijd gemakkelijk hebben.

Bovendien zal Bart Dochy samen met een collega een schrijven richten aan de voorzitter van het Vlaams parlement met de vraag om in het personeelsrestaurant daar alvast al het goede voorbeeld te geven.

Gebruik van vis met het Valduvis-label in personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid