Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Gedachtewisseling over het gezamenlijke advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Minaraad 'De toekomst van voeding en landbouw'