Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Interview PlattelandsTV rond nota Vlaamse subsidies voor lokale besturen

Via deze link bekijk je het interview van PlattelandsTV:

https://www.youtube.com/watch?v=mIsBcsBM6lc&feature=youtu.be

En hieronder vindt u de volledige nota:

http://www.bartdochy.vlaanderen/Vlaamsesubsidiesvoorlokalebesturen.pdf

Interview PlattelandsTV rond nota Vlaamse subsidies voor lokale besturen