Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


JONGCD&V vraagt maatregelen tegen impulsaankopen van huisdieren

JONGCD&V roept Vlaams Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), op om actie te ondernemen tegen het ondoordacht aankopen van huisdieren tijdens deze coronacrisis. Een sensibiliseringscampagne is nodig om mensen af te raden impulsief een dier in huis te halen, waar ze later geen tijd meer voor hebben.
Dierenasielen werden na de eerste golf overspoeld met jonge dieren. De reden hiervoor lijkt voor een stuk de coronacrisis te zijn. De impact van deze crisis op ons mentaal welzijn valt niet te ontkennen. Tijdens de eerste lockdown voelde een groot deel van de bevolking zich eenzaam. Een groot aantal mensen hebben een dier in huis gehaald om die leegte op te vullen, zo blijkt nu. Dit gebeurde niet steeds op de meest doordachte wijze, want veel van deze dieren zijn ondertussen al naar het dierenasiel gebracht.
JONGCD&V vraagt lessen te trekken uit de vorige lockdown.  We bevinden ons nu in een tweede lockdown en de kans bestaat dat mensen opnieuw een huisdier kopen zonder hier voldoende over na te denken. JONGCD&V roept daarom Vlaams Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), op om een sensibiliseringscampagne op te zetten om mensen af te raden te snel een huisdier aan te kopen.
De lockdown was een moeilijke periode voor ons allemaal. Ik begrijp volledig dat velen nood hadden aan gezelschap, maar het is een slecht idee om impulsief een huisdier aan te kopen, waar je na de lockdown geen tijd meer voor hebt. Een huisdier nemen zou een weloverwogen beslissing moeten zijn. Dieren zijn geen speelgoed. De Vlaamse Regering heeft reeds hard ingezet op dierenwelzijn, we hopen nu dat Minister Weyts specifieke actie onderneemt tegen impulsaankopen van huisdieren.” Aldus Kevin Maas, voorzitter JONGCD&V.
Vlaams parlementslid Bart Dochy zal de minister hierover bevragen in de commissie dierenwelzijn en samen met JONGCD&V aandringen op een gerichte campagne om de mensen te sensibiliseren.  “Een huisdier kan zeker in deze corona tijden belangrijk tegen vereenzaming. Het houden van een huisdier is echter een engagement. Een dier kan veel liefde geven maar moet ook zorg en liefde terugkrijgen” zegt Bart Dochy

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1461623/verslag/1463943?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=no-reply%40parlement.vlaanderen

JONGCD&V vraagt maatregelen tegen impulsaankopen van huisdieren