Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Kleine gemeenten zijn een volwaardige partner van de Vlaamse overheid

Tijdens het begrotingsdebat kwam Bart Dochy tussen over de verdeling van het Gemeentefonds.
Het behoud van de groeivoet (3,5% per jaar) van het Gemeentefonds is een absolute prestatie in tijden van budgettaire krapte en een bijzondere erkenning van de lokale overheden. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat het opportuun is in de toekomst de scheefgetrokken situatie van de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds te corrigeren. We kunnen toch niet blijven verantwoorden dat Vlaanderen bijna 1200 euro betaalt per inwoner van Antwerpen tegenover amper 200 euro voor een inwoner van een gemiddelde landelijke gemeente.

Klik hier om de bijdrage van het Gemeentefonds per inwoner per gemeente te zien.