Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Nieuwjaarspeech voor de Ledegemse inwoners

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Burgemeester Bart Dochy gaf op zondag 6 januari een toespraak tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. De integrale versie vindt u hieronder.

Beste inwoners,

Aan allen een gezellig en gezond 2019 gewenst. Een jaar met veel goesting, energie en enthousiasme, om te kunnen bereiken wat je zelf voor ogen hebt en om veel te betekenen voor je omgeving. Dit is ook de nieuwjaarswens die ik op Facebook heb gepost op 1 januari. Want beste vrienden, daar gaat het wel over. Het inzamelen van een recordbedrag voor De Warmste Week is fantastisch, het duidt erop dat veel mensen zich willen inzetten voor een goed doel. Vooral voor een goed doel dat een gezicht heeft. Maar het inzamelen van een recordbedrag voor De Warmste Week staat in schril contrast met de harde taal die mensen vaak ten aanzien van elkaar of ten aanzien van de medemensen gebruiken, niet in het minst op sociale media. In schril contrast met de toenemende agressie in het verkeer en in schril contrast met het soms respectloos omgaan met elkaar.

Theoretische beschouwingen met woorden als 'verbinden' worden soms goedkoop gebruikt, soms lijkt het zelfs alsof meer dierenrechten belangrijker worden dan rechten van de mens. Vandaar dat ik niet genoeg kan benadrukken dat wij vanuit de gemeente bijzonder dankbaar zijn voor de zovele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten, in de zorg voor anderen als mantelzorger of als medewerker binnen LEONAH, als gemachtigd opzichter, in het verenigingsleven, … Ledegem straalt die warmte uit.

Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd voor de komende legislatuur 2019-2024. 21 gemeenteraadsleden nemen enthousiast het engagement op om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Nieuw is dat de OCMW-raad in zijn oude functie ophoudt te bestaan. De kern van het OCMW, namelijk de individuele steundossiers, worden voortaan behandeld in een nieuw opgericht bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit comité telt 7 leden, tegenover 9 in de vroegere OCMW-raad.

Andere aangelegenheden die vroeger in de OCMW-raad werden behandeld zoals het budget, reglementen, personeelsaangelegenheden, het beheer van het patrimonium, worden voortaan in de gemeenteraad en het schepencollege behandeld.

Het schepencollege zal naast de burgemeester voortaan 4 in plaats van 5 schepenen tellen. 1 van hen is de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Het comité dat de individuele steundossiers behandelt.

Beste vrienden, we nemen afscheid van 2 mensen uit ons schepencollege. Geert Wylin zal na een bijzondere staat van dienst van 30 jaar gemeenteraadslid en 24 jaar schepen of OCMW-voorzitter, genieten van zijn pensioen. Hij blijft wel verder zetelen in de gemeenteraad. Bart Ryde koos ervoor om na 12 jaar schepen geen kandidaat meer te zijn bij de laatste verkiezingen en zal bijgevolg ook geen schepenambt meer opnemen.

Het college wordt echter versterkt met een nieuwe kracht: Sybille Geldhof. Zij zal na 4 jaar opgevolgd worden door Emiel Debusseré.

Daarmee zijn de politieke organen vernieuwd met vaste waarden en sterke nieuwkomers. We zijn er allen klaar voor om elke dag opnieuw beschikbaar te zijn voor de inwoners, om krachtig te besturen en om Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel verder te laten ontwikkelen.

Onze 3 kernwoorden betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit blijven centraal staan in ons nieuw beleidsplan 2019-2024. Ons ambitieus programma wordt toegelicht op de gemeenteraad van 31 januari.

Maar 3 zaken wil ik toch meegeven:

De meevaller van de extra terugbetaling van 1,2 miljoen euro uit de procedure beroepsaansprakelijkheid van onze advocaat in de zaak MARO maakt een extra belastingverlaging mogelijk. Wij zullen dit stapsgewijs op 3 aspecten realiseren door:

  • een vrijstelling voor starters en lage beroepsinkomsten van de algemene belasting op bedrijven;
  • verlaging van de belasting op gezinnen voor éénpersoonsgezinnen;
  •  verlaging van de personenbelasting. 

Voor de 2 volgende elementen vraag ik echt de medewerking van u allen. Wees aub mee ambassadeur van deze boodschap!

De problematiek van het zwerfvuil en sluikstort zal streng aangepakt worden met onbemande camera’s. Zwerfvuil en sluikstort zijn belangrijke ergernissen van heel veel mensen. Er moet hier duidelijk een mentaliteitswijziging komen.

Ook de snelheid in het verkeer staat aan de top van de ergernissen van mensen. Ook daar zullen we samen met de politie hard op inzetten. We zoeken ook naar plaatsgewijze infrastructurele maatregelen.

Beste vrienden, de bevolkingscijfers. In 2018 zijn er in Ledegem 96 kinderen geboren. Daartegenover waren er 113 overlijdens. 412 mensen kwamen in de gemeente wonen, terwijl 480 mensen de gemeente verlieten. Dit betekent dat 2018 een negatief bevolkingssaldo laat optekenen van 85. Dit brengt het bevolkingsaantal op 1 januari 2019 op 9.635 mensen.

Tot slot wil ik jullie nogmaals een schitterend 2019 wensen, geniet in elk geval ook nog verder van deze nieuwjaarsreceptie en van de muzikale begeleiding, deels van eigen bodem: Aces High Coverband.

Nieuwjaarspeech voor de Ledegemse inwoners