Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Noodmaatregelen voor visserij bij harde Brexit

Nu de Brexit-deal opnieuw werd weggestemd in het Britse Lagerhuis blijft het risico op een harde Brexit, op een goede twee weken van de deadline, erg groot. Daarom schakelen Europa en de lidstaten een versnelling hoger om mogelijke chaos te vermijden. In het Europese Parlement stemde men vandaag over verschillende noodmaatregelen. Ook in Vlaanderen ligt een Brexit-decreet op tafel. Tom Vandenkendelaere en Bart Dochy (CD&V) maken zich onder meer grote zorgen over onze visserij:

Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid: “Als we dan toch van de klip afvallen, moeten we ervoor zorgen dat we minstens over een parachute beschikken. Onze vissers bijvoorbeeld dreigen van de een op de andere dag de toegang te verliezen tot de Britse wateren. Een aanpassing van de wetgeving was dus nodig om ervoor te zorgen dat onze vloot - tijdelijk - nog kan vissen in Britse wateren én omgekeerd. Hier geldt de regel: voor wat, hoort wat. Met andere woorden: als de Britten bij ons mogen verder vissen moeten onze vissers ook op eenvoudige wijze toestemming krijgen om in Britse visgronden actief te zijn. Ook de uitwisseling van quota zal kunnen worden verdergezet. Daarnaast pasten we ook de regelgeving omtrent steun aan. Mochten onze vissers tijdelijk hun activiteit moeten stopzetten omwille van een harde brexit, zullen ze recht hebben op een financiële vergoeding.”

Bart Dochy, Vlaams Parlementslid: “De Vlaamse visserij heeft het de laatste jaren al niet onder de markt. Het laatste wat we nu kunnen gebruiken is een brexit op de kap van onze vissers. Ook in Vlaanderen zetten we alle zeilen bij om onze vloot te vrijwaren van de ergste gevolgen van een abrupte brexit. Zo willen we ervoor zorgen dat vissers de weg naar Europese hulpfondsen vinden in het geval van een worst-case-scenario. Eens de besprekingen over een nieuwe relatie met de Britten op gang zouden komen moet Vlaanderen actief pleiten voor het behoud van de huidige toegang tot de Britse wateren en erover waken dat de huidige quotabeheerssysteem niet worden losgekoppeld van de algemene vrijhandelsbesprekingen, zoals de Britse visserij wil.”

Noodmaatregelen voor visserij bij harde Brexit