Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


OfficIële eerste paneellegging zonnepanelen openbare gebouwen te Ledegem

De gemeente Ledegem investeert fors in zonnepanelen. Sinds vorige week worden op niet minder dan 10 openbare gebouwen fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. Het gaat om het gemeentehuis, het Sociaal huis, de drie gemeentelijke sporthallen, DE L!NK, De Samenkomst, de muziekschool te SEW en de voetbalcomplexen Klein-Harelbeke en Terschueren. De installaties worden niet zomaar op de gebouwen gelegd. Samen met de energiedienst van Infrax (ESCO) werd bestudeerd welke installatie het beste bij het verbruiksprofiel van een gebouw paste. Zo is er geen overproductie en wordt de opgewekte energie rechtstreeks verbruikt. Daarbij wordt op diverse gebouwen voor een oost-west opstelling van de panelen gekozen. Zo wordt de productie afgevlakt en maximaal gespreid over de dag. De totale investeringskost van het project bedraagt € 296.000. De investering zal in 6 jaar terug verdiend zijn. Op jaarbasis zal zowat 135.00 kWh opgewekt worden, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 89 ton.
Uit cijfers van de Vlaamse Overheid blijkt ook de particulieren en bedrijven in onze gemeente fors investeren in groene energie. Zo kwamen er in 2017 niet minder dan 142 nieuw installaties bij. In totaal beschikt onze gemeente nu over 71,4 installaties per duizend inwoners. Hiermee zitten we in de kopgroep van het peloton.
Het gemeentebestuur wil dan ook blijven inzetten op het sensibiliseren van zijn bevolking. We verwijzen daarom ook graag naar de zonnekaart van het Vlaamse Energieagentschap op www.energiesparen.be/zonnekaart.
 

OfficIële eerste paneellegging zonnepanelen openbare gebouwen te Ledegem