Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Ondersteuning in de varkenshouderij

Ondersteuning in de varkenshouderij:

In de varkenshouderij is de gemiddelde basisprijs voor vleesvarkens voor 2021 ver beneden de 1EUR/kg gezakt. Ook de biggenprijs is de jongste maanden gekelderd, dit in omstandigheden waarbij de prijzen van de grondstoffen voor veevoeders hoog zijn. In de vleesverwerking zetten 180 bedrijven dagelijks 6000 werknemers aan het werk, en realiseren zo 2 miljard euro omzet.

Ongeveer 90% van de export van ons Belgisch vlees en vleesproducten gaan naar landen binnen de Europese Unie, op wereldschaal is dat een vrij lokale markt. De vraag naar varkensvlees is groot, maar verschillende markten zijn vandaag onbereikbaar. De oorzaken zijn te vinden in de internationale geopolitieke problemen zoals de discussie van het 5G netwerk met China, het standpunt over de Oeigoeren en boycot van Rusland omwille van Krim.

De marktomstandigheden waren aan de betere hand net vóór de corona crisis. De markten zijn sedert dien gekelderd, de heropleving stokt. Een daling van 45% van de verkoopprijzen (omzet) betekent netto verlies voor de varkenshouders maar is nog ver verwijderd van de noodzakelijke 60% omzetdaling voor het bekomen van corona steun. In Wallonië heeft de regering beslist om een corona premie te geven per zeug van 530 EUR, met een plafond van 100.000 EUR per bedrijf.

Bart Dochy (CD&V) vroeg na bij de minister welke mogelijkheden er zijn om de impact van deze geopolitieke beslissingen op de individuele varkenshouderij te remediëren en weke proportionele drukkingsmiddelen mogelijk zijn om markttoegang af te dwingen ?

De minister geeft aan reeds in gesprek te zijn met de varkenshouderij en daarnaast zijn er reeds flankerende maatregelen lopende. De status rond de varkenspest is positief echter betekent dit geen automatische markttoegang. De landen dienen zelf autorisatie te geven. Er wordt ingezet om die toegang te. De minister geeft mee een nieuwe diplomatieke lijn specifiek rond varkensvlees te willen openen om de export te bevorderen.

Indien het systeem uit Wallonië overgenomen wordt dan zou dit meer dan 200 miljoen € kosten en niet tot een structurele oplossing leiden. Het is natuurlijk wel een mogelijkheid maar we kijken vooral op lange termijn en willen dit in nauw overleg met de keten doen. Er wordt ingezet op ketenoverleg en ronde tafel gesprekken met alle spelers. Hierbij is er een noodzaak aan prijstransparantie om iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Er is eveneens het label “BePork” wat meer aandacht moet verkrijgen in de B2C benadering richting de consumenten. Sterke bedrijven en jonge landbouwers moeten ondersteund worden. De uitdaging zit bij die jonge boeren, die een label hebben uitgewerkt, kwaliteitsvol werken en waarbij hun liquiditeit onder druk staat, dat is de grote zorg van de minister.

Op korte termijn moet er een oplossing op lange termijn uitgewerkt worden. Het is zo dat de periodes waar het goed loopt korter worden en de periodes waar het slecht loopt langer duren. De sector zal enkele overlegmomenten inplannen om tegen eind september feedback te bezorgen en zo een nieuw overleg in te plannen om acute problemen op te lossen en naar een structurele oplossing te gaan voor onze varkensboeren aldus minister Hilde Crevits.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy verwijst naar de juiste keuze van Wallonië om de zeugen te ondersteunen en maakt zich zorgen over de verborgen, vaak onduidelijke constructies rond financieringen die voor bepaalde bedrijven problemen kunnen veroorzaken. We hopen dat er op korte termijn een oplossing komt in het kader van liquiditeit. We moeten ervoor zorgen dat onze boeren verder kunnen.

Daarnaast blijft het belangrijk dat de export markten open gaan, waarbij buurlanden wel toegang krijgen tot China en wij deze tot op vandaag niet hebben. Het initiatief om een aparte diplomatieke lijn te openen vinden we een goed en noodzakelijk initiatief. Een marktopening kan de prijs positief beïnvloeden en structureel bijdragen tot een oplossing. We ondersteunen het initiatief in het overleg met de keten en kijken uit naar de voorgestelde oplossingen want het is hoogdringend.

Bart Dochy
Vlaams Volksvertegenwoordiger Voorzitter van de Commissie Landbouw CD&V-fractie
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
M +32 477 76 20 50
E bart.dochy@vlaamsparlement.be

Ondersteuning in de varkenshouderij