Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Ophaling en verwerking afvalbanden bij landbouwbedrijven krijgt vervolg

Afgedankte autobanden worden op landbouwbedrijven nuttig gebruikt voor het afdekken van ruwvoedersilo’s. De banden houden de plastic folie op zijn plaats. Door blootstelling aan zonlicht degraderen ze echter, waardoor soms staaldraden loskomen. In dat geval moeten ze vervangen worden door recentere exemplaren.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkte samen met Recytyre (non-profit beheersorganisme voor afvalbanden in België) en de landbouworganisaties (BB en ABS) een systeem uit voor inzameling en ruil van silobanden. Van november 2012 tot eind december 2015 kunnen landbouwers een toelage krijgen voor de verwerking van afvalbanden via OVAM. Die is beperkt tot 2/3 van de factuur, met een maximum van 0,97 euro (0,80 euro + 21% btw) per band. De bijdrage is ook beperkt tot 500 banden per landbouwer. Daarnaast kan ook een vraag tot ruil gesteld worden. De ruil of ophaling gebeurt dan door één van de door de OVAM erkende verwerkingsbedrijven.
 
Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy blijkt dat Recytyre tot nu toe al facturen ontving voor het afvoeren van in totaal 415.046 banden via dit systeem. Over het inruilen zijn nog geen cijfers bekend.
 
De huidige regeling loopt nog tot 31 december 2015. Daarom vroeg Bart Dochy minister Joke Schauvliege ook of er voldoende middelen zijn en of er bijsturingen nodig zijn.
Het antwoord van de minister leert dat naar verwachting niet het volledige voorziene budget benut zal worden. In het huidige systeem kunnen de spelregels echter niet meer veranderd worden, aangezien dit een aanpassing, met bijhorende goedkeuringsprocedure, van de dadingsovereenkomst impliceert.
 
Uit een vergadering met alle betrokken partijen die plaats vond in oktober 2014 systeem blijkt dat het systeem goed wordt geëvalueerd.
Zowel OVAM als Recytyre zijn dan ook bereid om een verlenging van het systeem te voorzien na 2015. Ook Boerenbond is hiervoor vragende partij. De praktische uitwerking van deze verlenging zal in de loop van dit jaar gebeuren, uiteraard in overleg met alle betrokken partijen.

Ophaling en verwerking afvalbanden bij landbouwbedrijven krijgt vervolg