Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Overleg-gesprek met varkenshoudsters met minister Crevits

West-Vlaamse varkenshoudsters in gesprek met minister Crevits over "onhoudbare situatie"

Zes West-Vlaamse varkenshoudsters zijn in gesprek gegaan met Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) over de impact die de crisis in de varkenshouderij heeft op hun dagelijks leven. De financiële onzekerheid weegt mentaal bijzonder zwaar. Met dit gesprek wilden ze de minister het signaal geven dat de situatie, zelfs op korte termijn, onhoudbaar is.
 
Op het varkensbedrijf van Geert en Marijke Van Wonterghem-Degezelle in Deerlijk trad de minister in gesprek met de varkenshoudsters. De aanleiding voor het gesprek was een brief die Ingrid Vandepitte, varkenshoudster in Passendale, postte op sociale media. Daarin sprak ze de minister rechtstreeks aan en schetste ze de evolutie die het bedrijf van haar en haar man op 38 jaar tijd heeft ondergaan.
Neerwaartse spiraal
Vandepitte vertelde dat zij en haar man hun bedrijf steeds toekomstgericht hebben geleid. “Zo investeerden we jaren terug, samen met vijf andere boeren, in een mestverwerkingsinstallatie. Maar de laatste tien jaar merken we dat we ondanks onze inspanningen om beter te presteren en om nog meer op de kosten te besparen, toch in een neerwaartse spiraal zitten. Het is de laatste tijd zodanig erg dat we als bijna zestigers beseffen dat onze varkens letterlijk ons pensioen aan het opeten zijn”, las ze haar brief voor.
Als bijna zestigers beseffen we dat onze varkens letterlijk ons pensioen aan het opeten zijn

Ingrid Vandepitte - Varkenshoudster uit Passendale
De varkenshoudster wijst erop dat heel wat sectoren in aanmerking kwamen voor coronasteun, maar dat de varkenssector tot nu toe bot ving. “Nochtans daalden de varkensprijzen tussen 9 maart 2020 en 9 december 2020 met ruim 46 procent en de voederprijzen stegen in dezelfde periode met 15 procent. Recent kwam daar nog eens 6 procent bij”, aldus Vandepitte. “Als wij nu varkens leveren dan verliezen we meer dan 25 euro per varken en daar is onze verloning niet in meegeteld. Ons bedrijf komt nu maandelijks 15.000 à 20.000 euro tekort en de openstaande facturen stapelen zich op.”

PAS als pletwals

Dit maakt het volgens Vandepitte mentaal enorm zwaar voor varkenshouders. “En ondertussen gaat het PAS-verhaal als een pletwals over onze bedrijven. Niet-ammoniakemissiearme stallen worden waardeloos of zelfs een kost als we ze willen afbreken. Ik maak me grote zorgen”, zo sprak ze. “Boeren krijgen bakken kritiek, moeten almaar harder werken en ze verdienen er hun brood niet mee. Ze worden moedeloos. Is er eigenlijk nog perspectief? Wij hebben als bijna zestigers geen tijd meer om het roer om te gooien, maar welke toekomst is er nog voor boeren van 25,35 of 45 jaar? Waar is hun recht op een waardig basisinkomen?”
De West-Vlaamse varkenshoudsters klopten dan ook met drie vragen aan bij minister Crevits. “Eerst en vooral willen wij een zeer kritische analyse van de structuur van de varkenshouderij waarbij zowel de boer, de toelevering en de afnemer als het speculeren met grondstoffen onder de loep wordt genomen”, stelt Ingrid Vandepitte. “Daarnaast vragen we om te bekijken hoe we niet meer zo afhankelijk zijn van de Duitse markt. Vroeger konden we winst maken als het in andere landen verkeerd liep, maar dat lukt zelfs vandaag niet meer in België.”
 
Is er überhaupt nog ruimte voor de gemiddelde varkenshouder en niet alleen voor de korteketenboer of de grote speler die actief is in heel de keten?

Ingrid Vandepitte - Varkenshoudster uit Passendale
Tot slot willen de varkenshoudsters dat er een betrouwbaar beleidskader komt waar nog ruimte wordt gelaten om te boeren. “Is er überhaupt nog ruimte voor de gemiddelde varkenshouder en niet alleen voor de korteketenboer of de grote speler die actief is in heel de keten? Als dit segment niet langer gewenst is, zorg dan dat de mensen kunnen stoppen, zoals in andere sectoren”, aldus de Passendaalse varkenshoudster.
Ze besloot met de volgende woorden: "De varkenshouders zijn murw, uitgeteld, moedeloos. We weten niet meer hoe we verder moeten. We leggen ons lot in de handen van u als minister en van onze regering. Het water staat niet tot aan onze lippen, maar tot aan onze ogen."

Gesprek achter gesloten deuren

Nadat de brief was voorgelezen, ging het overleg verder achter gesloten deuren zodat de varkenshoudsters in alle openheid hun problemen konden bespreken met de minister. Samen met haar waren ook een aantal andere CD&V-politici afgezakt naar Deerlijk: Bart Dochy (Vlaams parlementslid), Nathalie Muylle (federaal parlementslid) en Tom Vandenkendelaere (EU-parlementslid).
Minister Crevits vond het belangrijk om met de boerinnen in gesprek te gaan. “Vrouwen in de landbouw zijn meestal taalvaardiger en openhartiger dan hun mannelijke collega’s. Ze dragen ook vaak de grootste lasten op een bedrijf en in het gezin. Bovendien kom ik met hen veel minder in contact dan met mannelijke landbouwers”, motiveerde ze haar keuze om het gesprek aan te gaan met de vrouwen.
Op korte termijn wil de minister in het arsenaal van Vlaamse instrumenten kijken hoe ze de boeren specifiek kan helpen. “Maar op de lange termijn, moeten we er gewoon voor zorgen dat de sector sterker en weerbaarder wordt. We moeten ervoor zorgen dat de sector niet keer op keer getroffen wordt door een crisis zoals dat in het verleden al te vaak het geval is geweest”, sprak Crevits na afloop. Hoe ze dat wil doen, is nog niet duidelijk. Wel zou ze later op de dag nog deelnemen aan het ketenoverleg waarbij de precaire situatie in de varkenshouderij werd besproken.
 
Grote indruk

De getuigenissen lieten ook de parlementsleden niet onberoerd. “Als er openhartig over de problemen wordt gesproken, dan laat dat een grote indruk na”, zei Bart Dochy na afloop. “Dit gesprek heeft ons duidelijk geleerd dat de situatie in de sector bijzonder ernstig is. Zeker als je ziet dat deze crisis verschillende types bedrijven en bedrijfsleiders van alle leeftijden treft.”
Dochy erkent dat varkenshouders vandaag niet kunnen rekenen op coronasteun omdat ze geen omzetdaling kennen van 60 procent. “Wel zijn de prijzen met 46 procent gedaald en de kosten met 15 procent gestegen, maar die voorwaarden zijn onvoldoende voor coronasteun. In een ander bedrijf legt men gewoon de productie stil als de vraag wegvalt of vermindert, maar dat kan in de landbouw niet. De sector werkt met levende materie en als een zeug vandaag uit productie wordt genomen, dan voel je dat pas over een jaar in het aanbod.”

De rekker blijft niet rekken

Geert Van Wonterghem - Varkenshouder uit Deerlijk
Gastheer Geert Van Wonterghem erkent die moeilijkheid. “Wij kunnen onze productie niet zomaar van de ene op de andere dag stilleggen en opnieuw weer opstarten.” Toch sluit hij niet uit dat ook hij er vroeg op laat de brui aan geeft. “Als de situatie blijft duren, zullen we op een bepaald moment wel moeten zeggen: hier stopt het. De rekker blijft niet rekken en vandaag zit er al heel wat rek op.” Hij legt uit dat hij en zijn vrouw voor zichzelf een deadline hebben vooropgesteld. “Als de varkensprijzen tegen dan niet beter zijn, dan wordt het stoppen.”

Bron: integraal artikel uit Vilt.be

Overleg-gesprek met varkenshoudsters met minister Crevits