Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Procedure om schade aan land- en tuinbouw door droogte in 2020 te erkennen als ramp is opgestart

Vorig jaar leden heel wat land- en tuinbouwers schade door lange periodes van warm en droog weer. Onder andere fruittelers werden zwaar getroffen. Uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) blijkt nu dat de geleden schade voldoet aan de voorwaarden om als ramp te worden erkend door het rampenfonds. Dochy reageert tevreden op het nieuws: “De mogelijke erkenning als ramp is bijzonder belangrijk voor de getroffen bedrijven. Zo liepen onder andere heel wat landbouwers en fruittelers schade op door de aanhoudende droogte vorig jaar.”
De Vlaamse regering heeft de procedure opgestart om de droogte in het voorbije jaar 2020 als ramp te erkennen, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V). Het warme en vooral droge weer het voorbije jaar zorgde namelijk voor heel wat schade aan land- en tuinbouwbedrijven.
 
Erkenningsprocedure als ramp opgestart
In de overgangsregeling tot 2025 kan het rampenfonds tegemoet komen in de niet verzekerde schade bij land- en tuinbouwers. De land- en tuinbouwer moet voor minstens 25 procent van zijn areaal verzekerd zijn via de brede weersverzekering om in aanmerking te komen voor uitbetaling. Het moet bovendien gaan om een zeer grote schade, die het bedrag van 100 miljoen EUR overstijgt. Schademeldingen konden worden ingediend door de gemeenten én door de individuele schadelijders, vóór 8 januari 2021.
Dochy vroeg in het Vlaams parlement naar de stand van zaken aan Minister-President Jan Jambon die bevoegd is voor het rampenfonds. Uit het antwoord blijkt dat aan de minimale schade (100.000.000 euro) om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het rampenfonds is voldaan. Het Vlaams rampenfonds heeft de erkenningsprocedure als ramp opgestart, de diensten van bevoegd minister Jambon zullen een dossier opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. Verwacht wordt dat er een bevestiging komt voor het zomerreces.
 
Dochy reageert alvast tevreden op dit nieuws: “De mogelijke erkenning als ramp is bijzonder belangrijk voor de getroffen bedrijven. Heel wat landbouwers en fruittelers liepen grote schade op door de aanhoudende droogte vorig jaar, de erkenning is dus van belang voor deze bedrijven.”

Enkele cijfers:
 
  • Voor de droogte van 2020 ontving het Vlaams Rampenfonds van 73 gemeenten in totaal 1.742 schademeldingen voor een totaal geraamd schadebedrag van 81.297.597 euro. Om een volledig beeld te vormen van het aantal schadegevallen extrapoleert het Vlaams Rampenfonds het aantal schadegevallen op 1868 voor een totaal geraamd bedrag van 108.565.234 euro.
 
  • Via het digitaal platform van het Vlaams Rampenfonds hebben de getroffenen 1.906 meldingen gedaan van schade door de droogte van 2020 voor een totaal schadebedrag van 196.296.445 euro, dit in 260 gemeenten.