Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Repliek op actuele vraag rond provinciale opcentiemen

Bart voegt een element toe aan de discussie en heeft daar wat tijd voor nodig...

Zie videoverslag bij lees meer.

Repliek op actuele vraag rond provinciale opcentiemen