Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Resultaten grote waterenquête bij de bevolking

Dirk Van der Stede directeur Vlakwa:

Wij danken u voor uw aanwezigheid op de persconferentie naar aanleiding van de Grote Waterenquête van Vlakwa. Waardevolle feedback met gemeentelijke ervaring kregen we van Ledegem (Bart Dochy) en Kortenberg (Bart Nevens). Hierbij vindt u het volledige persbericht met alle resultaten, conclusies en aanbevelingen.

 

Bijna 4.000 burgers vulden tussen 22 maart en 23 april de grootschalige waterenquête van Vlakwa in. Daarbij kwamen een aantal interessante vaststellingen aan het licht. 

 

·     De Vlaamse bevolking is bereid mee te werken aan oplossingen voor watergerelateerde problemen. Zo is 90% van de burgers bereid om het regenwater beter vast te houden op eigen domein in plaats van het onmiddellijk richting riolering te sturen en regenputten/buffers actiever in te zetten om de negatieve gevolgen van wolkbreuken in te perken.

 

·     De Vlaming is in grote meerderheid vragende partij voor een kortere opvolging van zijn waterverbruik (actuele of realtime gegevens) maar verdeelt als het over dynamische tarifering van het watergebruik gaat.

 

·     Een ruime meerderheid van de burgers vindt het een aantrekkelijk idee om zelf zijn drinkwater te produceren indien dat financieel en technologisch haalbaar is.

 

 

Het volledige rapport met conclusies en aanbevelingen en een overzicht van de antwoorden per vraag vindt u hier:
http://www.vlakwa.be/waterenquete/

 

Resultaten grote waterenquête bij de bevolking