Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Slogans met desinformatie over landbouw op school doen gemoederen oplaaien

Slogans met desinformatie over landbouw op school doen gemoederen oplaaien

http://www.agribashing.be

Op een Torhoutse school werden afgelopen week affiches opgehangen waarin foutieve informatie werd verspreid over de landbouwsector. Het incident werd gemeld bij het Meldpunt voor Agribashing. “Een grote inschattingsfout”, luidt het bij de school. “Landbouw ligt ons nauw aan het hart, we begrijpen de kritiek en verontschuldigen ons. De affiches waren te kort door de bocht.”
 
In het Sint-Jozefscollege in Torhout werden vorige week affiches opgehangen met uitspraken over de landbouwsector die foutief of uit de context gehaald waren. Foto’s over deze radicale affiches doken snel op via sociale media en deden de gemoederen onmiddellijk oplaaien. Het incident werd onder andere opgenomen door de Landsbond Pluimvee. Voorzitter Danny Coulier legt uit waarom hier zoveel belang aan gehecht wordt: “Door deze desinformatie krijgen jongeren een vertekend beeld van de landbouwsector. Jongeren moeten correct geïnformeerd worden vanuit een neutraal standpunt.”

Het voorval in de school werd ook gemeld aan het Meldpunt voor Agribashing, opgericht door Vlaams parlementslid Bart Dochy (cd&v). Via het meldpunt reageert Dochy: “Dat stellingen een debat kunnen openen, moedigen we zeker graag aan. Stellingen moeten echter correct zijn." Directeur Martine De Zutter van het Sint-Jozefscollege begrijpt de kritiek: “Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat wij absoluut niet tegen de landbouwsector zijn. Land- en tuinbouw ligt ons nauw aan het hart, we hebben verschillende projecten binnen de school die onze leerlingen met de sector laten kennismaken. Onze leerlingen hebben zo al kennisgemaakt met de korte keten, is er een project met lokale boeren en we gaan onder meer naar Inagro.”
 
Het debat ligt heel gevoelig en dat hebben we verkeerd ingeschat

Martine De Zutter – directeur Sint-Jozefcollege

 Ze geeft toe dat de slogans te kort door de bocht waren en dat er een inschattingsfout werd gemaakt. “De opzet was om de aandacht van de leerlingen te trekken met de affiches en de dialoog te starten. Alles werd wel telkens mondeling gekaderd, maar we geven toe dat de affiches vrij radicaal waren en te kort door de bocht gingen. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Het debat ligt heel gevoelig en dat hebben we verkeerd ingeschat.” De school heeft zich verontschuldigd bij alle ouders, leerlingen en derden die er hen over aanspraken. “We hebben ook een constructief gesprek gehad met het lokaal bestuur en Boerenbond. Samen zullen we terug onze goede relatie met de landbouw- en tuinbouwsector opbouwen”, aldus De Zutter.
 
@artikel integraal Vilt.be
 

Slogans met desinformatie over landbouw op school doen gemoederen oplaaien