Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Soepelheid uitbreiding openbaar domein voor de horeca van agentschap wegen en verkeer

Uitbreiding inname openbaar domein voor de horeca en de impact op een duurzame mobiliteit. Bart Dochy (CD&V): Vrijstelling voor retributies openbaar domein en de nodige soepelheid van het agentschap wegen en verkeer ter ondersteuning van de horeca.
 
De Vlaamse Overheid ontwikkelde een toolbox om lokale besturen te inspireren met maatregelen om wandelen en fietsen verder te stimuleren in deze crisis. Naar aanleiding van de heropening van de horeca zaken en het respecteren van de opgelegde veiligheidsmaatregelen verkrijgen veel steden en gemeenten vragen met betrekking tot de inname van het openbaar gewestdomein. Bart Dochy (CD&V) vroeg aan minister Lydia Peeters of deze toolbox ook ingezet kan worden voor de inrichting van deze tijdelijke uitbreidingen op het gewestdomein.
 
“Deze toolbox is dynamisch en ontwikkeld om lokale besturen te informeren en te faciliteren. Er werd 3.000.000€ aan subsidies vrijgemaakt om hierop te kunnen inspelen. Het AWV zal met de nodige soepelheid omspringen met deze toolbox. Het is dus mogelijk voor lokale besturen om belijning of aanpassingen aan te brengen langs gemeentewegen beperkt tot 50% steun. Daarnaast is er ook een budget voorzien voor tijdelijke schilderwerken of instrumenten op of langs gewestdomein. Hier is 3000€ per gemeente voorzien en kunnen aanvragen tot 15 juni ingediend worden aldus Bart Dochy.”
 
Vrijstelling retributies openbaar gewestdomein
 
De minister geeft mee dat het Agentschap Wegen en Verkeer op dit moment een draaiboek uitwerkt voor de inname van gewestdomein. Hierin zal de wijze van aanvragen en inrichten meegegeven worden aan de lokale besturen. Aanvragen voor een vergunning openbaar gewestdomein zijn onderhevig aan retributies. Deze zullen worden vrijgesteld tot eind 2020 naar aanleiding van de crisis en zullen zo meer ademruimte voor de horeca bezorgen.
 
Meldingsplicht
 
Horeca zaken die reeds over een vergunning beschikken kunnen een grotere inname aanvragen via een melding. Deze meldingsplicht zal ervoor zorgen dat er snel geschakeld kan worden. Horeca zaken die nog niet over een vergunning beschikken, dienen deze aan te vragen en ook daar zal een versnelde procedure worden toegepast.
 
Lokale bestuur als partner
 
Met betrekking tot de inrichting verwijst de minister in eerste instantie naar de lokale besturen die de situatie het best kunnen inschatten. Het is echter wel belangrijk vast te houden aan het principe van verkeersveiligheid. Zo dient er 1,5 meter ruimte voor voetgangers en rolstoelgebruikers ten alle tijd vrijgehouden worden en dient het fietspad over minimaal 1,75 meter ruimte te beschikken. In deze optiek is het mogelijk om een voetpad als terrasruimte in te nemen indien de vrije ruimte van 1,5 meter gerespecteerd kan worden.
 
“We juichen dan ook het duidelijke antwoord van de minister toe, waarbij de vrijstelling van de retributie op het openbaar gewestdomein tot eind 2020 de nodige steun kan leveren aan de horeca. Een simpele en soepele procedure waarbij huidige vergunningshouders via een meldingsplicht snel kunnen schakelen, moedigen we aan. Het is een goede zaak dat het lokale bestuur betrokken zal worden bij de inname van het openbaar gewestdomein. Het respecteren van een vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers en rolstoelgebruikers in combinatie met het oog voor verkeersveiligheid zijn eveneens twee belangrijke uitgangspunten bij de uitbreiding van de inname van het openbaar domein aldus Bart Dochy


 
 

Soepelheid uitbreiding openbaar domein voor de horeca van agentschap wegen en verkeer