Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Speech n.a.v. zomerdrink gemeente Ledegem

Beste Vrienden,
 
15 augustus 2021, buiten normaal, traditiegetrouw zetten we hier dit pleintje op stelten. Vorig jaar sloot covid elk evenement uit. We hadden de ambitie om hier de nieuwjaarsreceptie 2021 te houden, ook daar stak covid een stokje voor. Maar in mijn digitale nieuwjaarsboodschap via facebook live drukte ik reeds de wens uit om dit hier te kunnen organiseren, vandaag op 15 augustus. Een soort uitgestelde nieuwjaarsreceptie, maar vooral moment van samenkomen, hier in het hartje van onze gemeente.

Beste vrienden, vooreerst aan iedereen een gelukkig nieuwjaar. Maar vooral die ene wens die wij allemaal reeds vaak hebben uitgesproken: dat COVID achter ons kan liggen. Vrienden, we zijn er bijna. In onze gemeente is reeds meer dan 70% van de mensen volledig gevaccineerd. Meer dan 86% van de plus 18 jarigen is volledig gevaccineerd. De jongste 7 dagen werden 3 positieve gevallen vastgesteld. 2 16 jarigen en 1 persoon van 20 jaar. Het is duidelijk, het vaccin werkt en dit is de weg om uit deze crisis te geraken.

Geleidelijk aan starten de verenigingen hun werking opnieuw op. Vanuit onze dienst vrije tijd en evenementen proberen we hen zo goed mogelijk bij te staan bij de interpretatie van de corona regels.

In 2021 hebben we een aantal corona relance maatregelen verlengd. We leggen de focus op gezinnen met jonge kinderen door opnieuw een terugbetaling te voorzien in de lidgelden van de jeugd en jeugd sport bewegingen. Een extra duwtje werd ook gegeven aan die kinderen die een verhoogde toelage krijgen van het groeipakket (vroegere kinderbijslag). Ook aan de verenigingen gaven we een duwtje, met de vraag extra ambitie te ontwikkelen om leden en niet leden te bereiken, om laat ons zeggen, uit te breken en mensen te helpen mobiliseren. Want dit brengt mij bij het volgende aandachtpunt in het kader van de covid relance nl de geestelijke gezondheid. De eenzaamheid van het telewerk, het niet kunnen samenkomen met mensen, met vrienden in de sportclub of in het café, het niet kunnen of mogen ontvangen van bezoek van kinderen of kleinkinderen, het heeft er bij velen echt op ingehakt. Extra begeleiding en psychologische hulp worden toegankelijker gemaakt.

Beste vrienden, we maken ook zoals afgesproken in ons beleidsplan verder werk van rioleringen en betere fietsinfrastructuur. Zoals in de Fabriekslaan, de Dadizeelsestraat, de Gullegemsestraat en straks de Lendeleedsestraat en Roeselarestraat. De invoering van de fietsstraten en fietszones biedt een antwoord op 2 heel belangrijke bekommernissen. 1. Trager autoverkeer in de dorpskernen 2. Een veilige plaats voor de fietser in de straat.

Ik heb toch de indruk dat het werkt, we kiezen voor de geleidelijke uitrol en vooral een bewustmaking van ons allemaal. Het is overduidelijk dat het nieuwe fietspad tussen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel het fietsgebruik stimuleert.
Onze gemeente blijft financieel gezond, de ambitieuze infrastructuurprojecten kunnen we verder realiseren: in de eerste plaats, het Capellehof, na de renovatie van de daken start in de loop van het najaar de definitieve renovatie van koestal, varkensstal en schuur. De Samenkomst, zit in voorbereiding er zijn al 2 inspraakmomenten geweest, begin september worden keuzes gemaakt voor verdere realisatie. Mobiliteit, groenvoorziening en een efficiënt gebouw voor de muziekschool en verenigingsleven staan voorop. Chaplin annex buurthuis: daar is de afbraak gerealiseerd en start de heropbouw na het bouwverlof.

In alle infrastructuurprojecten hebben wij bijzonder veel aandacht voor het duurzaam bouwen, energie efficiëntie, waterbesparing en eigen stroomproductie. Op al deze aspecten is Ledegem een voorloper in de regio.

Onze Ledegembon is een succes, hij werd gebruikt vanuit de gemeente om de relancesteun te laten verbruiken bij lokale ondernemers.

De overstromingen in het oosten van ons land doen natuurlijk ook de wenkbrauwen fronsen. We deden reeds heel wat werken om wateroverlast onder controle te krijgen. Maar wanneer er plotsklaps 35 l per m² neerslag valt in minder dan een half uur, dan wordt ons systeem ook wel getest op haar limieten. Was dit 15 jaar geleden gebeurd, dan was dit een ware ramp geweest. Nu bleef het effect relatief binnen de perken. Maar de grote opbouw van druk op het rioolstelstel wordt verder geanalyseerd.

Personeelsmatig zitten we in een transitieperiode. Een nieuwe personeels- en organisatiestructuur werd op poten gezet, de invulling is nog steeds aan de gang. Momenteel staan er nog een 6 tal vacatures op de gemeentelijke website vermeld, misschien interessant om daar eens een kijkje te nemen.

Beste mensen, zoals de traditie het wil geef ik hier nog eens wat bevolkingscijfers mee. In 2020 kwamen 471 nieuwe mensen in de gemeente wonen, terwijl er 453 de gemeente verlieten. 90 pasgeboren kinderen werden in Ledegem ingeschreven en er vielen 96 overlijdens te betreuren. Dit betekent globaal een kleine aangroei van de bevolking met 12 eenheden en dit brengt het totale inwonersaantal per 1 januari 2021 op 9724.

Beste mensen, ik wil besluiten met een woord van dank aan alle personeelsleden van de gemeente, voor hun blijvende inzet in deze corona periode, bijzonder ook aan de mensen van de dienst evenementen en technische dienst voor de organisatie hier vandaag. Dank aan de gemeenteraadsleden om de dranken te bedienen aan de tafels.

We heffen het glas op 2021, maar vooral op het uitzicht op het normale leven.

We kunnen verder genieten van ons lokaal talent, met Boundless en de Victor Puype band.
 
 

 

Speech n.a.v. zomerdrink gemeente Ledegem