Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Standpunt CD&V West-Vlaanderen over Ventilus

Standpunt CD&V West-Vlaanderen over Ventilus
 
De CD&V burgemeesters van de gemeenten betrokken bij het Ventilus project hebben een gemeenschappelijk standpunt uitgewerkt.
De Burgemeesters willen vooreerst alle betrokkenen in dit project danken voor de inzichten die werden verzameld.
Voor de burgemeesters is het duidelijk dat het noodzakelijk versterken van het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en voorzien van een backup voor de hoogspanningslijn van Stevin (richting Maldegem) als 2 afzonderlijke projecten moeten gezien worden.
De burgemeesters zijn tevens bezorgd om het welzijn van hun inwoners. Omgevingskwaliteit en gezondheid nemen aan belang toe in onze maatschappij anno 2022. Bovendien geloven de burgemeesters in de kracht van de technische en technologische evolutie. Vlaanderen moet een voortrekker worden in duurzaam transport van elektriciteit. Het aan land brengen van de groene elektriciteit geproduceerd op zee is cruciaal. Dit op een duurzame manier doen evenzeer.
Bij de toelichting georganiseerd door de intendant over de stand van zaken in het Ventilus project heeft Professor Dirk Van Hertem duidelijk gewezen op mogelijke scenario’s die geen grootschalige luchtlijn behoeven.
Vandaar volgend standpunt:

1° De doelstellingen: versterken van het West-Vlaams elektriciteitsnet en het voorzien van een backup voor Stevin om de groene stroom duurzaam aan land te brengen moeten gerealiseerd worden.

2° Nieuwe hoogspanningslijnen dienen onder de grond geplaatst te worden. Bovendien moeten leidingen die versterkt moeten worden ook ondergronds worden geplaatst.
 
Het is de overtuiging van de CD&V burgemeesters dat deze benadering de enige juiste is in de huidige maatschappelijke context en met het oog op een duurzame toekomst. Bovendien willen de burgemeesters ellenlange procedures voorkomen die enkel zorgen voor onrust en verdeeldheid in de lokale gemeenschappen.
Bijgevolg vragen we dat de intendant in deze richting kan verder werken, zeker nu zijn mandaat is verlengd.
 
Namens CD&V West-Vlaanderen
 
Bart Dochy
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Voorzitter West-Vlaams Parlementair overleg CD&V
0477762050
 

Standpunt CD&V West-Vlaanderen over Ventilus