Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Toespraak op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners

Beste inwoners,

We wensen iedereen een gezond en gezellig 2024. Mag het een jaar worden met veel ambitie, mooie menselijke contacten, 'goesting' en succes voor al wat jullie ondernemen.


2024 is het laatste jaar van de lopende legislatuur. Dat betekent dat het voor politici een jaar met extra stress en spanning wordt. Maar ook een jaar waarin jullie als inwoners de evaluatie kunnen maken van het gevoerde beleid. Het beleidsplan dat we jullie hebben voorgelegd in 2019 is zo goed als gerealiseerd. Onze uitgangspunten van kwaliteit, dienstbaarheid en betrokkenheid blijven ook vandaag de kern van ons bestuur. De gemeentelijke administratie werd een stuk geprofessionaliseerd: we bieden jullie een digitale dienstverlening waar mogelijk maar met de fysieke contacten waar nuttig en nodig. Enerzijds voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, anderzijds om dieper in te gaan op jullie vragen en oplossingsgericht mee te denken.


Verschillende projecten lopen natuurlijk over de legislatuur heen verder. Los van wie straks jullie gemeente verder bestuurt. De basis is gelegd voor een slagkrachtige gemeente met een financieel gezonde basis. Sommige kleinere gemeenten kiezen voor een fusie vanwege financiële voordelen op korte termijn. Maar als we kijken naar gemeenten die in het verleden zijn samengevoegd, blijkt dat grotere gemeenten niet per se efficiënter werken. Wat voor ons belangrijk is, zijn de volgende vragen: Wordt het leven van de inwoners beter? Is de dienstverlening echt verbeterd? Zijn de mensen gelukkiger geworden? Helaas blijkt dat fusies niet automatisch leiden tot deze positieve veranderingen. Daarom voelen wij tot nu toe niet de behoefte om te fusioneren. We blijven wel kritisch kijken naar wat het beste is voor onze gemeenschap en streven ernaar om het welzijn van onze inwoners te verbeteren.

Elke dag opnieuw willen we met ons college, gemeenteraad, bijzonder comité van de sociale dienst en personeel verder werken voor jullie als inwoners. 
En dat aan verschillende projecten. Binnenkort starten we met het rioleringsproject en de aanleg van aparte fietspaden in de Roeselarestraat. De vernieuwing van de infrastructuur in de Groene Wijk is ook bijna afgerond. In communicatie met de omwoners wordt een eerste fase opgestart van het project op het Sint-Hubrechtsplein. Het centrum Sint-Elooi krijgt hierbij een nieuwe bestemming als opslagruimte voor de Chiro. De wegenwerken in de Begijnestraat, de Izegemsestraat, en een deel van de Tuileboomstraat worden uitgevoerd. Het pareltje van onze gemeente, het Capellehof, werd in gebruik genomen door Mariënstede en 't Ferm en biedt een perfecte plaats voor activiteiten van talloze verenigingen. In het voorjaar starten we met de bouw van de nieuwe Samenkomst met muziekschool. En tegen de zomer kunnen jullie genieten van het provinciale domein Ledegemse Meersen. 

Toch blijven er enkele bijzondere uitdagingen op mijn maag liggen:

  • De Rollegemkapelsestraat: een tegenvaller. Zó kort na de heraanleg van deze straat zagen we de eerste tekenen van schade. Wie is verantwoordelijk? Normale sleet is het in elk geval niet. Een tegenstelbare vaststelling moet gebeuren alvorens het herstel kan opstarten. Daarna zal een rechtbank de verantwoordelijkheid kunnen toewijzen.
  • De wateroverlast: de dijk werkt! Dit werd duidelijk bewezen toen vorige week de Hemelhoek droog bleef. Maar we zijn nog niet klaar met de problematiek in de Izegemsestraat, Klein Schardauw, oude Lendeleedsestraat, Begijnestraat, Groene Jagerstraat en nu ook Rennevoortstraat. De aangelegde buffers en investeringen werken, maar tegen de aanhoudende regen van november was geen kruid gewassen. Samen met de provincie zullen we verder investeren in extra bescherming.
  • Het doven van de openbare verlichting: lange tijd hadden we een regime van doven tussen 12 uur en 4 uur. Dit was voor iedereen aanvaardbaar en leek geen issue. In de energiecrisis hebben we ons laten meeslepen met het standaard regime van Fluvius om de lichten ook te doven vanaf 23 uur. Achteraf bekeken was dit fout. 23 uur is te vroeg. Teruggaan naar het vorige schema vergt opnieuw een investering. Er loopt een programma van verledding waarbij de oude lichtpunten in de straat systematisch vervangen worden door nieuwe zuinigere LED lampen. Hiermee kunnen we ook de verlichting dimmen. In de loop van 2024 zal 50 % van de lichtpunten in onze straten LED zijn. Met het doof regime besparen we nu € 65.000,00 aan energie per jaar. We berekenden dat het dimmen van de al geïnstalleerde LED infrastructuur in combinatie met het doven van de andere lichtpunten tussen 23 uur en 4 uur ongeveer een gelijkaardige besparing realiseert. Daarom zijn we nu al begonnen met het dim programma waar mogelijk. Vanaf mei 2024 worden de lichten enkel nog gedimd en niet meer gedoofd.
     

Op vlak van veiligheidsdiensten beschikken we over onze brandweerpost die binnen brandweerzone Fluvia bekend staat als 1 van de posten met de grootste beschikbaarheid bij een noodsituatie. Dat is dankzij het engagement van onze vrijwillige brandweermannen. Onze dienst 100 is binnen de zone verschoven richting Wevelgem door de nabijheid van AZ Delta. Met een upgrade in de dienstverlening van ambulance naar paramedische interventieteam blijft de dienstverlening voor onze inwoners gegarandeerd.

Veiligheid en aangename leefomgeving vinden we belangrijk. We investeerden daarom veel in verkeersveiligheid. Denk maar aan de geleidelijke invoering van de zones 30 aan de schoolomgevingen, de vernieuwingen van diverse fietspaden, het nemen van verkeersremmende maatregelen, het opfrissen van pleintjes zoals aan de Rodenbachlaan,...Dat alles willen we ook in 2024 verder zetten.


Onze bruisende verenigingen willen we vanzelfsprekend verder de nodige zuurstof geven. 


En tot slot de bevolkingscijfers:
487 mensen kwamen in de gemeente wonen. 516 personen vertrokken, er waren 83 geboorten en 100 overlijdens. 
Dit brengt het totaal aantal inwoners op 4 januari 2024 op 9770.
 

Toespraak op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners