Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Tot op heden slechts 20 van de 1200 dossiers uitbetaald voor de erkende droogte van 2020

Tot op heden slechts 20 van de 1200 dossiers uitbetaald voor de erkende droogte van 2020
 
Voor vele land- en tuinbouwers is het belangrijk dat de geleden schade zo snel mogelijk kan worden uitbetaald.  2 jaar na de feiten werden slechts 20 dossiers uitbetaald en is men nog volop bezig met het digitaliseren van de aanvragen. De periode voor aanvragen liep af eind oktober 2021. De verwerking moet sneller door verder in te zetten op digitalisering en het aanwerven van meer personeel voor het behandelen van erkende rampen aldus Bart Dochy (Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V)
 
Voor de erkende ramp droogte van 15 maart tot 15 september 2020 konden getroffenen een aanvraag indien voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds tot uiterlijk 31 oktober 2021. Het Vlaams Rampenfonds ontving 1.200 aanvraagdossiers voor een totaal geraamd schadebedrag van 185.283.239,34 euro
 
Alvorens de dossiers van de droogte in 2020 werden behandeld, werd prioriteit gegeven aan de afwerking van vroeger erkende rampen nl.
 

  • de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018;
  • de storm- en rukwinden van 9 maart tot 15 maart 2019;
  • de overvloedige regenval van 1 juni tot 27 juli 2019;
  • de storm- en rukwinden van 1 juni tot 27 juli 2019.
 
“We spreken dus over een structurele achterstand net nu het zo belangrijk is voor onze land- en tuinbouwers om over de nodige liquiditeiten te kunnen beschikken” aldus Bart Dochy.
 
Eind februari was de stand van zaken dat er 1200 dossiers werden ingediend waarvan ongeveer de helft via het e-loket en de andere helft via post of e-mail werden bezorgd. Er werden reeds 825 dossiers gedigitaliseerd waarvan er 735 in verwerking zijn en 50 in expertise. 375 dossiers moeten nog worden gedigitaliseerd. Alle aanvragen die rechtsgeldig werden ingediend worden door de overheid behandeld. 20 dossiers zijn afgewerkt. Het Vlaams Rampenfonds heeft tot op 24 februari 2022 aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (departement Financiën en Begroting) opdracht gegeven om over te gaan tot de uitbetaling van de vergoedingen van de afgewerkte dossiers ten bedrage van 969.140,56 euro.  
 
De behandelingstermijn van de andere dossiers wordt eveneens beïnvloed door de nieuwe schadedossiers voor erkende rampen met betrekking tot de hevige regenval van 2021. Maandelijks geeft het Vlaams Rampenfonds de opdracht aan het Vlaamse Fonds voor lastendelging die tot de uitbetaling overgaat binnen de 15 dagen.
 
Op vraag van Bart Dochy geeft de minister mee dat bijkomende aanwervingen de behandelingscapaciteit zullen verhogen en dat door digitalisering en een snellere verbetering van het dossier afhandelingssysteem een versnelling hoger zal worden geschakeld.
 
Aanvragers in financiële moeilijkheden kunnen een voorrang verkrijgen
 
Aanvragers die in financiële moeilijkheden verkeren door een late uitbetaling kunnen navragen om hun aanvraag met voorrang te laten behandelen volgens  artikels 20 van BVR 30/10/2020, hierbij moeten wel de nodige bewijsstukken toegevoegd worden die  de financiële moeilijkheden kunnen staven.
 

 

Tot op heden slechts 20 van de 1200 dossiers uitbetaald voor de erkende droogte van 2020