Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Trefpunt te Passendale. Is groter altijd beter? Pleidooi tegen verplichte fusies.

 donderdag 8 juni te Passendale
 
Is groter altijd beter ?

Een vraag die vandaag meer dan ooit actueel is. Vanuit de Vlaamse overheid worden vrijwillige fusies aangemoedigd via een nieuw decreet. Vele steden & gemeenten worden geconfronteerd met vragen van inwoners over de toekomst van hun stad of gemeente.
CD&V zegt duidelijk “neen” tegen verplichte fusies. Het is voorstander van samenwerkingsverbanden of fusies die spontaan ontstaan. Vaak worden argumenten als schaalvoordeel of meer bestuurskracht aangehaald om fusies aantrekkelijker te maken. Is dat wel werkelijk zo ? Hoe verliep dit in het verleden ? Wat zijn de eerste resultaten van de opgestarte fusietrajecten ? Hoe verlopen samenwerkingen ?
Programma:
Onthaal vanaf 18u30
19u30: Verwelkoming door Ingrid Vandepitte, Burgemeester van Zonnebeke
19u35: Een pleidooi dat schaalvergroting niet automatisch leidt tot meer efficiëntie of meer bestuurskracht door Bart Dochy, Burgemeester Ledegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V
20u00: Hoe werken gemeenten samen in de regio Roeselare ? Een Gesprek tussen algemeen directeur DVV Midwest Saskia Verriest & Bart Dochy
20u25: Analyses van nut of noodzaak van fusies door Professor Herwig Reynaert.
21u00: Proeverij en rondleiding Obuz Brouwerij
 
Locatie: Brouwerij Waterfields, Canadalaan 63, Passendale

Trefpunt te Passendale. Is groter altijd beter? Pleidooi tegen verplichte fusies.