Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Tussenkomst verdeling Gemeentefonds

Naar aanleiding van de vraag om uitleg  aan minister Homans van collega Michel Doomst  over de kritiek van bepaalde steden op de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds  brak Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy opnieuw een lans voor een eerlijker verdeling. Hieronder vindt u letterlijk zijn tussenkomt in de commissie Binnenland en Bestuurszaken:
 
Minister, natuurlijk zijn de lokale besturen verheugd over de inzet en het engagement om de groeivoet van 3,5 procent, die verankerd is in het regeerakkoord, te handhaven. Die 3,5 procent is wel niet in hoofde van het lokale bestuur, maar in hoofde van de totale pot van het Gemeentefonds. Wat het effect is voor elke stad of gemeente, is afhankelijk van hoe de criteria in elkaar zitten.
Ik wil nog twee elementen toevoegen. We moeten voorzichtig zijn met het veralgemenen van de situatie van Geraardsbergen. Als Geraardsbergen geen verantwoordelijkheid neemt in het kader van de vluchtelingenproblematiek, is dat de verantwoordelijkheid van de lokale bestuurders aldaar, maar er zijn veel andere steden en gemeenten die wel hun taak opgenomen hebben, ook al krijgen ze geen groot stuk uit het Gemeentefonds en voldoen ze niet aan de normen om centrumstad of provinciale stad te zijn en werken ze zonder die extra middelen voort.
Kort voor de jaarwisseling heb ik vastgesteld dat we in het parlement op een vrij vlotte en snelle manier, zonder bespreking in de commissie, geconfronteerd zijn met een aanpassing van het decreet met betrekking tot het Gemeentefonds. Als het bevolkingsaantal van de stad Leuven boven de honderdduizend inwoners komt, leidt dat tot een verhoging van de middelen voor die stad met 6,7 miljoen euro. Als het klopt wat u daarnet zei, zou dat betekenen dat dat ten koste is van andere steden en gemeenten – tenzij u hier zegt dat het budget wel verhoogd zal worden. Het is evident dat dit vragen oproept bij andere gemeenten, zeker bij centrumsteden of kleine provinciale steden: hoe is het mogelijk dat er vanwege enkele tientallen inwoners meer, plots een dergelijk groot extra budget aan die stad gegeven wordt? Het is hun gegund, maar mij gaat het om het principe. Het is blijkbaar toch mogelijk om uit de algemene middelen 6,7 miljoen euro vrij te maken.
Wat tot slot de ogen uitsteekt bij de bestuurders van de gewone steden en gemeenten, is het bericht dat verspreid is – u zult weten of het waar is of niet – dat men in Antwerpen voor alle personeelsleden in een iPhone 7 voorzag. Men zei er zelfs bij dat die mensen die telefoon niet permanent bij zich moeten hebben. In het weekend hoeven ze hem niet op te nemen. Eigenlijk is het gewoon een geschenk. Er zijn noden in Antwerpen, minister, maar als dat de noden zijn, en als het geld van het Gemeentefonds, die 1200 euro die daar meer gegeven wordt dan in de gemiddelde landelijke gemeente, daarvoor gebruikt wordt, dan krijgen wij een draaierig gevoel in onze maag. In West-Vlaanderen zeggen we: dat is geld breken met hamers. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.
 

 

Tussenkomst  verdeling  Gemeentefonds