Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Tussenkomst bij ontwerp van decreet vrijwillige fusies van gemeenten