Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Tussenkomst bij ontwerp van decreet vrijwillige fusies van gemeenten