Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over tendentieuze stelling over landbouwers in schoolboek

Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over tendentieuze stelling over landbouwers in schoolboek
 
Inleiding:
Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V) uit kritiek op een stelling die geponeerd wordt in een schoolboek dat gebruikt wordt in het derde leerjaar. Volgens Dochy stelt het schoolboek de landbouwsector in een negatief daglicht. Het parlementslid zal dit thema op de agenda zetten in het Vlaams parlement.
Het mentale welzijn van onze Vlaamse landbouwers gaat achteruit. De financiële onzekerheid, de strenge regels en het gebrek aan waardering en appreciatie zorgen voor een negatieve impact op hun mentale gezondheid. “Landbouwers worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een negatieve beeldvorming,” stelt Bart Dochy, die eerder al initiatieven nam om ‘agribashing’, of het op herhaaldelijke manier de landbouwsector in een negatief daglicht brengen, aan wil pakken.
Negatieve beeldvorming op scholen
“Het doet me dan ook pijn om te vernemen dat die negatieve beeldvorming rond landbouwers zonder enige nuance in schoolboeken wordt overgenomen,” zegt Dochy. Het parlementslid verwijst hiermee naar een schoolboek voor het derde leerjaar van uitgeverij ‘Die Keure’, WOUW 3.
Fragment:
Alle koeien, varkens en kippen produceren samen veel mest. Boeren gebruiken die mest ook op het land. Dat vervuilt de grond, de lucht en het water op onze aardbol .De minister wil dat de boeren machines gebruiken om de mest minder schadelijk te maken. Maar de boeren gaan niet akkoord met de dure en strenge regels van de minister. De boeren blokkeren daarom de snelweg met hun tractoren.
“Dat stellingen een debat kunnen openen, moedig ik absoluut aan. Stellingen moeten echter correct zijn en indien nodig genuanceerd worden. Tendentieuze bewoordingen zonder weerwoord of context kunnen aanzetten tot haat,” zegt Dochy. “Daarom klop ik aan bij de minister om in haar actieplan welbevinden ook de nodige aandacht te schenken aan het fenomeen ‘agribashing’,” besluit het parlementslid.
Meer info:
www.agribashing.be
www.bartdochy.be
 

Vlaams parlementslid Bart Dochy bezorgd over tendentieuze stelling over landbouwers in schoolboek