Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vlaanderen bij de snelste uitbetalers Europese premies

Vlaanderen bij de snelste uitbetalers Europese premies

Vlaanderen behoort tot de beste leerlingen van de klas in het uitbetalen van Vlaamse betalingsrechten(Europese premies) antwoordde minister Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) tijdens een tussenkomst in de commissie landbouw deze morgen. De uitbetaling gebeurt in verschillende delen, op verschillende momenten. Zo werd de basisbetaling voor 70% uitbetaald eind oktober 2017, 20% eind december 2017 en de resterende 10% tegen maart 2018. De uitbetaling premie jonge boeren (88,72 EUR/ha) volgt hetzelfde schema. De zoogkoepremie en de vergroeningspremie worden ook volledig uitbetaald tegen eind maart.
Het is belangrijk dat landbouwers de premies waar ze recht op hebben zo snel mogelijk uitbetaald krijgen, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy.
Minister Schauvliege stelde dat de uiterste datum voor indiening 21 april is en dat 100 % van de circa 22.000 landbouwers hun aanvraag elektronisch indient. Dit is een performant systeem dat ook zorgt voor de volledigheid van de dossiers. Het overgrote deel van de premies worden voor Kerstmis betaalt omdat landbouwers in die periode veel betalingen te doen hebben zoals huur en dergelijke. Alles dossiers worden bovendien gelijktijdig uitbetaald!
Bart Dochy toonde zich, als ervaringsdeskundige, tevreden over de toegenomen gebruiksvriendelijkheid van het e-loket en is verheugd over de correcte en duidelijke manier van werken.