Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vlaanderen mag dierenasielen niet aan lot overlaten

Dierenasielen zijn een belangrijke schakel in het dierenwelzijnsbeleid. Momenteel draaien dierenasielen vooral op vrijwilligers, schenkingen, ondersteuningen van provincies en lokale besturen. Wanneer de Vlaamse minister van dierenwelzijn een echt dierenwelzijnsbeleid wil voeren, dan is de ondersteuning van de dierenasielen ook vanuit Vlaanderen onontbeerlijk. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy dringt er dan ook op aan dat Vlaanderen haar verantwoordelijkheid neemt: “Er zijn al heel wat positieve zaken gebeurd in de strijd voor meer dierenwelzijn. Maar dierenasielen zijn een onmisbaar deel van de keten. Die verantwoordelijkheid zomaar afschuiven is niet correct.”

 

Dochy wijst er op dat het opsporen van dierenmishandeling en het financieren van dierenasielen niet tegenover elkaar kunnen worden gezet: “Geen opvang voorzien voor dieren in nood is ook een vorm van dierenmishandeling.”
 

Als noch de provinciebesturen, noch de Vlaamse overheid de zorg voor de dierenasielen opnemen, dreigt een nieuwe verschuiving naar de gemeenten. “Maar die kregen daarvoor de middelen niet”, stelt Dochy.

 

Dochy dringt erop aan dat de minister van dierenwelzijn ook in deze verantwoordelijkheid neemt: “Het kan niet dat Vlaanderen de boot gewoon afhoudt zonder dat er een structurele oplossing voor handen is. Je kan niet de grote trom roffelen inzake dierenwelzijn, en dan deze cruciale schakel aan zijn lot overlaten.”

Vlaanderen mag dierenasielen niet aan lot overlaten