Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem


Vraag aan de minister-president over de gevolgen van de Brexit voor de landbouw-en visserijsector.