Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vraag om uitleg over de uitvoering van het convenant tussen de minister van Dierenwelzijn en de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV)