Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vraag over het honoreren van positieve controles door de inspectie Dierenwelzijn aan minister Weyts

Als het goed is mag het toch ook geweten zijn. Onder dit motto sluit Vlaams parlementslid Bart Dochy zich aan bij de suggestie van zijn collega Gwenny De Vroe om een positief label uit te reiken bij een positieve dierenwelzijnscontrole, of heeft minister Weyts nog andere mogelijkheden in zijn mars ?