Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vraag rond afhandeling rampendossiers

Vanaf oktober worden de eerste rampendossiers uitbetaald die zullen ingediend worden op het Vlaamse niveau, naar aanleiding van de goedgekeurde ramp van 27, 28 en 29 juli 2014. Dat bevestigde Vlaams Minister president Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams Parlementslid Bart Dochy in de commissie Algemeen Beleid.

In het kader van de 6° staatshervorming werd de bevoegdheid voor de behandeling van rampen overgedragen van het federaal naar het Vlaams niveau. Rampen die zich hebben voorgedaan vóór 1 juli 2014 worden behandeld (erkenning en administratieve afhandeling) door de federale regering en administratie. Rampen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2014 worden behandeld door de Vlaamse regering en administratie. Tijdens de overgangsperiode, tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 werden afspraken gemaakt in het kader van de overdracht. Vanaf 1 januari 2015 werden 11 ambtenaren van de federale administratie getransfereerd naar het Vlaamse niveau. Deze ambtenaren worden ondergebracht bij de centrale administratie bestuurszaken in Brussel.

Ondertussen werden de gouverneurs aangeschreven met de vraag naar een contactpersoon voor de afhandeling van de dossiers.

Bart Dochy feliciteerde de minister president voor de snelle erkenning van de ramp van 27, 28 en 29 juli en hoopt op een even snelle en performante afhandeling van de individuele dossiers, die straks zullen ingediend worden door de getroffenen. De minister president gaat ervan uit dat de eerste dossiers in oktober 2015 kunnen uitbetaald worden.

Minister Jan Jambon, federaal bevoegd minister bevestigde op een vraag van kamerlid Nathalie Muylle, dat er nu ook snel werk gemaakt wordt van de dossiers die een federaal erkend moeten worden. Dit betreft ondermeer de valwinden van 25 januari 2014 en de pinksterstorm. Verwacht wordt dat in de loop van de maand februari deze dossiers behandeld worden in de federale regering.

Op de vraag van Bart Dochy bevestigde minister president Geert Bourgeois dat ook de afhandeling van de ingediende dossiers op basis van de federaal erkende rampen (oa valwind en pinksterstorm), door de federale overheid zullen gebeuren. Wetende dat de ambentaren met know how in deze materie nu net zijn overgegaan naar de Vlaamse administratie lijkt een vlotte afhandeling van deze dossiers niet zò evident. Deze bekommernis zal donderdag 12/2 door kamerlid Nathalie Muylle geventileerd worden in de kamer.

Vraag rond afhandeling rampendossiers