Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Vraag tot efficiëntere procedures die de doorlooptijd van rioleringsprojecten kunnen verkorten

Het duurt in Vlaanderen gemiddeld zeven jaar voor een rioleringsproject gerealiseerd is. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil dat proces graag versnellen. Dat heeft ze gezegd in antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V).
Uit cijfers die Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) eerder heeft opgevraagd, blijkt dat het gemiddeld 7,1 jaar duurt voor een rioleringsroject is gerealiseerd. Dat betekent dat projecten die nu zouden worden opgestart, pas in 2027 klaar zijn. Dus als we tegen 2027 de kwaliteit van de Vlaamse waterlopen willen verbeteren, moet dat door projecten die vandaag gepland worden, meent Dochy.

Dochy vroeg aan minister van Omgeving Zuhal Demir of er niet kan gesleuteld worden aan de (trage) procedures zodat de realisatie van projecten kan versneld worden. Volgens Dochy hebben verschillende rioolbedrijven trouwens financiële overschotten. "De middelen om te investeren zijn beschikbaar, maar ze kunnen niet worden geactiveerd door procedures", aldus Dochy.

Minister Demir erkent dat de doorlooptijd van investeringsprojecten "veel te lang" is. Er is volgens haar nog "heel wat werk aan de winkel". Toch wil de N-VA-minister de zaken versnellen. Zo wil ze de voorbereidende procedures vereenvoudigen. Daarnaast wil Demir zorgen voor een betere afstemming tussen Aquafin, Wegen en Verkeer en de lokale besturen. En ten derde wil Demir meer werk maken van "responsabilisering". "Dat betekent dat we meer op resultaat moeten werken en minder op basis van allerlei doelstellingen", aldus Demir.

@Belga

Vraag tot efficiëntere procedures die de doorlooptijd van rioleringsprojecten kunnen verkorten