Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


Wat doet Bart in het Vlaams parlement?

Voor een overzicht van zijn schriftelijke vragen, vragen om uitleg, actuele vragen, resoluties, moties en voorstellen van decreet kun je terecht op een speciale pagina op de site van het Vlaams parlement en die vind je hier.

Wat doet Bart in het Vlaams parlement?