Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


actualiteitsdebat over afslanking provincies

Bart Dochy (CD&V) wees vooral op de vele grondgebonden bevoegdheden die de provincies overhouden. "Voor de gemeentebesturen zijn zij wat dat betreft een erg belangrijke partner geworden. Op het gebied van de waterbeheersing, het landbouwbeleid, de ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie.... De provincies moeten nu de uitdaging aangaan om voluntaristisch verder te gaan met hun grondgebonden materies en om verder te bewijzen dat ze daar ook hun volle waarde hebben." (kw.be)