Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


schadedossiers droogte 2020

AMPER 10% VAN SCHADEDOSSIERS DROOGTE 2020 AFGEWERKT, MAAR “EVOLUTIE IS POSITIEF”

Tot op vandaag heeft zo’n 10 procent van de landbouwers die schade geleden heeft door de droogte in 2020 zijn vergoeding gekregen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bart Dochy (cd&v) opvroeg bij minister-president Jan Jambon (N-VA).
De Vlaamse regering heeft de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 erkend als ramp. Dat betekent dat landbouwers met teeltschade een tegemoetkoming kunnen krijgen. Voorwaarde is wel dat ze voor minstens 25 procent van hun totale teeltareaal verzekerd moeten zijn via de brede weersverzekering.
“Alle dossiers werden ingediend maar tot op heden zijn er nog veel landbouwers die wachten op een volledig verklaring en afhandeling van hun dossier”, zegt Bart Dochy, die erop wijst dat het voor veel landbouwbedrijven moeilijke tijden zijn. “Gezien de precaire financiële situatie is het aangewezen om tot een snelle afhandeling en uitbetaling over te gaan. Het gaat immers over schade uit 2020, we zijn vandaag 2 jaar verder.”
De cijfers die Dochy kreeg, zijn een momentopname van 22 juli 2022. Op dat moment waren er 1.252 dossiers ingediend, waarvan er 137 zijn afgewerkt. Alle andere dossiers werden inmiddels wel opgestart en/of zijn in behandeling.
Ook in februari van dit jaar vroeg Dochy een stand van zaken op. Toen waren amper 20 dossiers volledig afgewerkt. “Ik ben tevreden dat er een positieve evolutie op te tekenen valt”, aldus de cd&v-er. “Het is belangrijk voor onze sector dat de geleden schade snel kan worden vastgesteld en afgehandeld.”
 
@integraal overgenomen vilt.be
 

schadedossiers droogte 2020