Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


traditionele nieuwjaarstoespraak voor de Ledegemse inwoners

Beste inwoners,
 
Vandaag breng ik jullie een nieuwjaarsboodschap op de informele manier van een facebook live. Normaal zou nu de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie hebben plaatsgevonden. Andermaal verhindert corona een dergelijke samenkomst. De receptie wordt ook dit jaar verdaagd naar 15 augustus. Hopelijk kunnen we dan op de wijze zoals vorig jaar een leuk moment van ontmoeting hebben.

Vandaag wil ik jullie digitaal mijn beste wensen voor een gezond en schitterend 2022 overmaken.
Op 30 december werd het gemeentelijk budget voorgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijke elementen zijn daarbij de investeringen in infrastructuur. De start voor de nieuwbouw op de samenkomst, de verdere afwerking van het Capellehof en de bouw van het jeugdhuis Chaplin.

We investeren verder in fietsveiligheid en kwaliteit van onze fietspaden. In navolging van de Dadizeelsestraat en de Lendeleedsestraat pakken we ook de Oekensestraat aan.
De Roeselarestraat, tussen het centrum van Rollegem-Kapelle en Roeselare wordt voorzien van gescheiden fietspaden. Dit is gekoppeld aan een rioleringsproject, waarbij ook de Geuzesmissestraat en delen van de Rennevoorstraat en Knokstraat worden aangepakt.

Gekoppeld aan het verderzetten van het rioleringsproject in de Gullegemsestraat staan een aantal zijstraten op het programma, waaronder de Beurtemolenstraat.
Er wordt gezorgd voor de herasfaltering van de Izegemsestraat tussen Groene dreef en Izegem, de Tuileboomstraat, een deel van de Begijnestraat en de Schouthoek.
In samenspraak met Fluvius wordt de elektriciteit vernieuwd en ondergrondsgebracht in De Koning Boudewijnlaan, de Groene Wijk en de Rollegemstraat. In deze laatste straat wordt aansluitind een vernieuwing voorzien van de voetpaden en het wegdek.

We zetten ook verder in op het duurzamer maken van onze gemeentelijke gebouwen en willen inzetten op omgevingskwaliteit. Daarvoor onderschrijven we het lokaal energie en klimaatpact. Dit geeft ons toegang tot een aantal subsidiestromen maar betekent vooral ook een engagement van de gemeente om verder te gaan op de weg van de duurzaamheid. We zullen dit doen met inspraak van de bevolking en goede communicatie.

In afspraak met de politie willen we het doorgaand zwaar verkeer beter controleren en inzetten op beheersen van de snelheid op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Controle op zwerfvuil wordt bovenaan de agenda geplaatst, ook daar zal nog meer sensibilisering en controle volgen.

Met betrekking tot de interne organisatie van onze gemeentelijke diensten moet 2022 het jaar worden van de definitieve uitrol. Het onthaal in de gemeente wordt verstrekt en uitgebouwd tot een snelbalie. het werken op afspraak wordt verder geëvalueerd. Het uitgangspunt blijft de verbetering van de dienstverlening aan u als inwoner.
Vanuit de gemeente willen we ons verenigingsleven ondersteunen in deze barre corona tijden en vooral ook zuurstof geven bij het heropstarten van hun werking.
Bijzondere aandacht gaat naar kinderarmoede. Voorkomen is één zaak. We mogen echter niet wegkijken van de soms moeilijke situaties waar gezinnen zich in bevinden. Het juiste steuntje op het juiste moment kan toch wat helpen. Dat willen we doen via onze sociale dienst.

Mijn facebook live start ik meestal met de corona cijfers. Vandaag in deze nieuwjaarswens zal ik het daar niet over hebben, ik wil echter wel besluiten met de bevolkingscijfers.
In 2021 kwamen 445 mensen in onze gemeente wonen. 448 mensen verlieten de gemeente. 91 kindjes werden geboren, terwijl we 97 overlijdens moesten betreuren. Dit brengt ons bevolkingscijfer per 1 januari op 9734 inwoners.
Daarnaast waren er 38 huwelijken en 20 echtscheidingen.

Nog een kleine uitsmijter. Voor een gemeente als Ledegem gebeurt het niet vaak dat er kinderen in de eigen gemeente worden geboren. We hebben namelijk geen materniteit. Vorig jaar hadden we 1 kindje dat op eigen bodem werd geboren. En dan nog, jawel op kerstmis. Welkom in Celeste in Ledegem.
Beste inwoners. Nogmaals aan u allen een schitterend 2022 gewenst! Geniet van de start van dit nieuwe jaar, geniet van elkaar, heb oog voor elkaar en hopelijk tot heel binnenkort op één of andere gelegenheid!

traditionele nieuwjaarstoespraak voor de Ledegemse inwoners