Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen - Burgemeester Ledegem
Bart op X


tussenkomst landbouw en visserij tijdens begrotingsdebat

Het Vlaams regeerakkoord erkend heel uitdrukkelijk belang van de economische waarde van land- en tuinbouw en de agro voedingscluster. Een sector die jaarlijks meer dan anderhalf miljard EUR investeert, 135000 mensen tewerkstelt en een omzet draait van meer dan 61 miljard EUR. Een sector die een handelsoverschot creëert van meer van 6,5 miljard EUR. De agro cluster staat voor verdere verdieping op vlak van duurzaamheid tevens zijn er opportuniteiten voor verbreding. Dit betekent dat ondernemers die hun activiteit willen verbreden alle steun en kansen moeten krijgen binnen een rechtszeker kader.
Land- en tuinbouwers zijn op vandaag per definitie ondernemers. Ondernemers zijn per definitie mensen die weten omgaan met risico’s. Maar in de primaire sector is het begrip risico soms wel bijzonder breed te interpreteren.

 • De impact van de Ruslandboycot op de marktsituatie in bijvoorbeeld de hardfruitsector
 • het effect van een plotse uitbraak van een virus, een H3N1 vogelgriep die al dan niet als hoog pathogeen wordt beschouwd.
 • Een wild zwijn met varkenspest in Wallonië.
 • De invloed van extreme weersomstandigheden met verschillende uitzonderlijke droge jaren na elkaar, voorafgegaan door een uitzonderlijk nat jaar.
De overheid probeert te faciliteren en te remediëren:
 • Door het uitbouwen van een brede weersverzekering als alternatief voor de rampenschade. Dit is een feit maar moet nog zijn ingang vinden.
 • De behandeling van het advies van het KMI met betrekking tot de uitzonderlijk droogte en zonnebrand van de zomer van 2019 die normaal aanleiding kan geven tot een erkenning als landbouwramp nog in de oude stijl.
 • Door de inspanning van Vlaanderen om tegemoet te komen aan de schadeleiders van de vogelgriep. Wij zijn blij met de extra 1,7 mioe EUR die vrijdag worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering, maar ook met engagement om door een grondige analyse de sandwich Federaal/Europa/Vlaanderen en sanitair fonds in de toekomst te voorkomen.
 • Door inspanningen om met internationale contacten en handelsmissies de export terug vlot te krijgen.
Naast de algemene uitdagingen definieer ik er echter 3 belangrijke speerpunten voor het komende jaar:
 1. Een aanpassing van de pachtwet moet de toegang tot grond vooral voor jonge landbouwers verbeteren. Rechtszekerheid voor eigenaar én pachter zijn het uitgangspunt.
 2. De hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en de positie van Vlaanderen, de opmaak van een eigen Vlaamse strategisch plan en de mate dat we erin slagen om de landbouwer de mogelijkheid te bieden om zijn positie te versterken in de keten en het evenwicht te vinden tussen de maatschappelijke verwachtingen en de economische leefbaarheid van onze bedrijven.
 3. De oplossing van de mest problematiek en de mate waarin de landbouwsector haar potentieel om mee een oplossing te zijn voor de klimaatproblematiek kan vermarkten. De sector zelf doet reeds belangrijke inspanningen, dat bewijzen de cijfers, de inspanningen worden verder gezet.
 
Beste collega’s tot slot wil ik ook nog het belang van de visserijsector onder de aandacht brengen. 68 commerciële vaartuigen, een aanvoer van 22.000 ton met een waarde van 88,2 miljoen EUR. We kunnen de visserij een belangrijke economische sector noemen. Meer dan voor welke andere sector ook zal de toekomst van de visserij bepaald worden door een goede afloop van de Brexit, wetende dat vandaag de helft van de visgronden van onze vloot in Britse wateren zijn gelegen. Ook in deze sector zet de verduurzaming zich door o.a. door implementatie Europese richtlijn voor oneerlijke handelspraktijken, Producenten en branche organisaties,…).